Z Kartą Dużej Rodziny tańsze paszporty

Data publikacji: 11 grudnia 2014

Od 1 stycznia 2015 r. członkowie rodzin wielodzietnych legitymujący się ważną Kartą Dużej Rodziny będą uprawnieni do ulgi w opłatach za paszporty. Ulga będzie obejmować zniżkę w wysokości 75 proc. dla dzieci z rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Dodatkowo przepisy przewidują wprowadzenie nowej zniżki dla rodziców w wysokości 50 proc. Uprawnienie tych osób do zniżki będzie przysługiwało po okazaniu ważnej Karty Dużej Rodziny.


Od 1 stycznia 2015 r. członkowie rodzin wielodzietnych legitymujący się ważną Kartą Dużej Rodziny będą uprawnieni do ulgi w opłatach za paszporty. Ulga będzie obejmować zniżkę w wysokości 75 proc. dla dzieci z rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy o Karcie Dużej Rodziny. Dodatkowo przepisy przewidują wprowadzenie nowej zniżki dla rodziców w wysokości 50 proc. Uprawnienie tych osób do zniżki będzie przysługiwało po okazaniu ważnej Karty Dużej Rodziny.

5 grudnia 2014 r. Sejm RP uchwalił ustawę o Karcie Dużej Rodziny, do której Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zgłosiło propozycję zwiększenia ulg w opłatach paszportowych w odniesieniu do dzieci i wprowadzenia nowej ulgi dla rodziców rodzin wielodzietnych posiadających ważne Karty Dużej Rodziny. W związku z powyższym, na skutek uchwalenia ww. ustawy, zmianie ulegnie zapis art. 8 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 268 z późn. zm.).

Po wejściu w życie nowych przepisów, opłaty za wydanie paszportu dla osób legitymujących się ważną Kartą Dużej Rodziny będą się kształtować następująco:

– dzieci do 13 roku życia – 15 zł [60 zł – (75% x 60 zł)]
– młodzież od 13 do 25 roku życia – 35 zł [140 zł – (75% x 140 zł)]
– dorośli -70 zł [140 – (50%x140 zł]

Dotychczasowe ulgi pozostają bez zmian i nadal obowiązuje zasada, że w razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

Informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

Call Now ButtonZadzwoń teraz