Oświadczenie Starosty Józefa Burdziaka

Data publikacji: 12 grudnia 2014

Oświadczenie Starosty Józefa Burdziaka dotyczące Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. NZOZ Szpital im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach.

W związku z napiętą sytuacją związaną z wejściem w spór zbiorowy pracowników ochrony zdrowia Szpitala Powiatowego im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach pragnę oświadczyć, że będą podejmowane bardzo stanowcze działania ze strony nowego Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach, aby powstały spór zakończyć polubownie, nie wykorzystując do końca narzędzi przewidzianych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.


Oświadczenie Starosty Józefa Burdziaka dotyczące Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. NZOZ Szpital im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach.

W związku z napiętą sytuacją związaną z wejściem w spór zbiorowy pracowników ochrony zdrowia Szpitala Powiatowego im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach pragnę oświadczyć, że będą podejmowane bardzo stanowcze działania ze strony nowego Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach, aby powstały spór zakończyć polubownie, nie wykorzystując do końca narzędzi przewidzianych w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Zapewniam już dzisiaj Państwa, że zgodnie z § 13 w/w ustawy przeprowadzony zostanie dokładny audyt ustalający aktualną sytuację ekonomiczno – finansową szpitala oraz lata poprzednie po przekształceniu szpitala w spółkę akcyjną.

Podjęte zostaną również wszelkie czynności, aby jednoznacznie określić dalszy kierunek działania szpitala powiatowego, zarządu spółki i jego należytego nadzoru przez członków Rady Nadzorczej.

Proszę więc o trzy miesiące czasu potrzebnego mi do spokojnego przeanalizowania całej sprawy, aby stanowcze decyzje podjęte przez Zarząd Powiatu i bezpośredniego Państwa pracodawcę – zarząd szpitala były oparte o wypracowane porozumienie ze związkami zawodowymi i możliwości finansowe spółki w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pragnę Państwa zapewnić, że mnie osobiście, jako nowemu staroście, leży na sercu dobro wszystkich zatrudnionych pracowników w naszym szpitalu, ale również wszystkich mieszkańców Tarnowskich Gór i całego powiatu.

Call Now ButtonZadzwoń teraz