Policja i straż – nowoczesne i skuteczne

Data publikacji: 16 grudnia 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Na ostatnim już w tym roku posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podsumowano działania policji i straży pożarnej prowadzone z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom naszego powiatu oraz omówiono stan przygotowania do Akcji „Zima”.

O pracy policji w mijającym roku opowiedział komendant Powiatowej Komendy Policji w Tarnowskich Górach Andrzej Wystalski.

Na ostatnim już w tym roku posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podsumowano działania policji i straży pożarnej prowadzone z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom naszego powiatu oraz omówiono stan przygotowania do Akcji „Zima”.

O pracy policji w mijającym roku opowiedział komendant Powiatowej Komendy Policji w Tarnowskich Górach Andrzej Wystalski.
Tendencja w powiecie jest dobra, spadła ilość prowadzonych przez policję postępowań, było ich w tym roku 2700 czyli o 300 mniej niż w roku poprzednim. Odnotowaliśmy 1900 przestępstw – to spadek o 100 w porównaniu z minionym okresem. Mamy mniej rozbojów, włamań, kradzieży. Za to wykrywalność wzrosła o 5 procent – relacjonował komendant.
W ciągu ostatnich 8 miesięcy policjanci prowadzili 100 postępowań dotyczących przestępczości narkotykowej, w roku ubiegłym było ich 63. Stwierdzono 278 przestępstw, zabezpieczono 213 gram amfetaminy i 275 gram marihuany.
Zdejmujemy z rynku coraz więcej narkotyków, w szczególności od dilerów. Te wyniki bardzo nas cieszą – podkreślił Wystalski.
Powiatowa policja odnotowała w mijającym roku 29 tys. wykroczeń i nałożyła ponad 20 tys. mandatów karnych. Kierowcy spowodowali na naszych drogach 171 wypadków ( w roku 2013 – 186). Zginęło 6 osób.
Poprawia się szybkość dotarcia policji do zdarzeń. To między innymi efekt tego, że w 2014 roku udało nam się pozyskać 6 nowych pojazdów, z czego 2 dzięki dofinansowaniu powiatu, za co serdecznie dziękuję – mówił komendant.

O zmieniającym się z roku na rok profilu działalności Powiatowej Straży Pożarnej opowiadał jej komendant Ryszard Świderski. Na 1690 odnotowanych w ostatnich 10 miesiącach wyjazdów strażackich tylko 345 stanowiły akcje gaszenia pożarów. – Straż zajmuje się obecnie w przeważającej części działaniami ratowniczymi. Jest to ratownictwo techniczne, ekologiczne, medyczne. Bierzemy udział w działaniach polegających na neutralizacji substancji ropopochodnych czy ratowaniu osób uwięzionych w samochodach w wyniku wypadków drogowych. Bardzo często strażacy udzielają pierwszej pomocy przed przyjazdem zespołu ratownictwa medycznego – mówił Świderski. Nasza Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej specjalizuje się w dwóch unikalnych obszarach. Jest to ratownictwo wysokościowe prowadzone przy wykorzystaniu technik alpinistycznych i ratownictwo poszukiwawcze realizowane z użyciem kamer termowizyjnych i wziernikowych. – W tych specjalnościach działania naszej straży wychodzą poza obszar powiatu. Braliśmy między innymi udział w poszukiwaniu osób przysypanych gruzem po wybuchu gazu w kamienicy w Katowicach, ratowaliśmy uwięzionych na kolejce linowej w Wiśle – relacjonował komendant Świderski.
Strażacy zajmują się także ratownictwem lodowym, zimą patrolują zbiorniki wodne, ratują osoby i zwierzęta pod którymi załamał się lód. Posiadają do tego celu specjalne sanie pływające oraz kombinezony.
Komendant Świderski wspomniał także o prowadzonej wspólnie z policją akcji „Nie dla czadu” oraz o będących w posiadaniu straży nowoczesnych narzędziach służących nie tylko wykrywaniu tlenku węgla w pomieszczeniach ale także w organizmie człowieka.
Powiatowa Straż Pożarna w Tarnowskich Górach ma do pomocy 34 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnej, z czego 20 wpisanych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego – dobrze wyposażonych i posiadających wykwalifikowaną kadrę.
Prowadzący spotkanie starosta Józef Burdziak wyraził swoje uznanie dla pracy policjantów i strażaków w naszym powiecie oraz działań, które każdego dnia przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Stan przygotowań do Akcji „Zima” omówił dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Eugeniusz Wesołek oraz zasiadający w PZZK przedstawiciele poszczególnych gmin. W obecnym sezonie zimowym odśnieżanie dróg powiatowych na terenie gmin Świerklaniec i Radzionków prowadzone będzie przez Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych Jacek Wieczorek z siedzibą w Bytomiu przy ul. Władysława Łokietka 4. Obowiązki zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Tworoga, Krupskiego Młyna, Kalet i Zbrosławic należeć będą do Przedsiębiorstwa Handlowo – Usługowego Larix Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu przy ul. Klonowej 11. Na terenie gmin: Miasteczko Śląskie, Ożarowice i Tarnowskie Góry zimowe utrzymanie dróg powiatowych realizowane będzie przez firmę BIO – EKOS Sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Nowym Chechle przy ul. Leśnej 63. Podobnie jak w latach ubiegłych, Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach prowadził będzie całodobowe dyżury. Wszelkie informacje dotyczące stanu dróg należy w pierwszej kolejności zgłaszać dyżurnym Akcji „Zima” pod numerami telefonu: 32 285 48 62 lub 607 930 002.

Podczas spotkania srebrnym medalem za zasługi dla obronności kraju wyróżniony został kierownik Biura Bezpieczeństwa Publicznego naszego starostwa – Janusz Bentkowski. Odznaczenie wręczyli starosta Józef Burdziak i mjr Lech Zawodnik, zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gliwicach.

Call Now ButtonZadzwoń teraz