Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż działki gruntu położonej w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców

Data publikacji: 23 grudnia 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

ZARZĄD POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

informuje o przeznaczeniu do sprzedaży, w drodze drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego położonej w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 346/8 o pow. 0,1717 ha oznaczoną w całości jako B – tereny mieszkaniowe, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1T/00058530/4 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

Cena wywoławcza 160 000,00 zł netto + 23%VAT


ZARZĄD POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

informuje o przeznaczeniu do sprzedaży, w drodze drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego położonej w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 346/8 o pow. 0,1717 ha oznaczoną w całości jako B – tereny mieszkaniowe, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1T/00058530/4 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

Cena wywoławcza 160 000,00 zł netto + 23%VAT

Wadium w pieniądzu, w wysokości 8 000,00 zł lub w obligacjach Skarbu Państwa dopuszczonych do obrotu publicznego, o sumie nominałów 8 000,00 zł

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 23 stycznia 2015r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, w sali 306.

Ogłoszenie o drugim przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5 (parter) oraz opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – zakładka obwieszczenia i zawiadomienia.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (032) 381-37-74 lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5, w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Mieniem, w godzinach pracy urzędu.
Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz