Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Świerklańcu przy ul. Wiosennej

Data publikacji: 23 grudnia 2014

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2014, poz. 518 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz umieszczony na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl, na okres od 23 grudnia 2014 roku do 12 stycznia 2015 roku wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Świerklańcu przy ul.

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2014, poz. 518 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz umieszczony na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl, na okres od 23 grudnia 2014 roku do 12 stycznia 2015 roku wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Świerklańcu przy ul. Wiosennej (przy skrzyżowaniu z drogą krajową DK 78) stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 676/6 o pow. 1,9762 ha oznaczoną w części 0,1490 ha jako Lz, w części 1,7906 ha jako ŁIVI, w części 0,0366 ha jako W-ŁIV, zapisaną w księdze wieczystej nr 57209.

Pełna treść wykazu zanjduje się w załączniku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz