Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w roku 2015

Data publikacji: 2 stycznia 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2015. Konsultacje mają formę zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach celem wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie do dnia 15 stycznia 2015 roku do Wydziału Zdrowia Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie: rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego na rok 2015. Konsultacje mają formę zamieszczenia projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach celem wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w terminie do dnia 15 stycznia 2015 roku do Wydziału Zdrowia Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry.

Call Now ButtonZadzwoń teraz