Oświadczenie Starosty

Data publikacji: 5 stycznia 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Oświadczenie Starosty Józefa Burdziaka dotyczące zmiany Rady Nadzorczej oraz prezesa Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. NZOZ Szpital im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach.


Oświadczenie Starosty Józefa Burdziaka dotyczące zmiany Rady Nadzorczej oraz prezesa Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. NZOZ Szpital im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach.

W związku z konfliktem części pracowników Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. z dotychczasowym prezesem, niezawarciem przez zarząd szpitala porozumienia w zakresie postulowanych podwyżek płac, zapowiedzią przez stronę związkową przeprowadzenia w styczniu br. strajku oraz niebezpieczeństwem utraty płynności finansowej przez placówkę Zarząd Powiatu w dniu 30 grudnia zdecydował o zmianie składu osobowego Rady Nadzorczej spółki. Skład Rady Nadzorczej został powiększony z 3 do 5 osób, co wynikało z wymogów prawnych, jakim odpowiadać musi stan liczbowy Rady Nadzorczej w spółkach, których jednostka samorządu terytorialnego posiada 100 procent udziałów w kapitale zakładowym. W radzie zasiadają teraz prawnicy i ekonomiści.

Jednomyślną decyzją Rady Nadzorczej nowym prezesem szpitala został wybrany Jerzy Ptak. Do pierwszoplanowych zadań postawionych przed nowym prezesem szpitala należy m.in. przeprowadzenie dokładnej weryfikacji kosztów działalności spółki wraz z przygotowaniem nowego Regulaminu Wynagrodzeń i Regulaminu Pracy, przeanalizowanie możliwości uruchomienia nowych kierunków świadczeń medycznych w szpitalu, uspokojenie konfliktu personalnego i uporządkowanie zasad współpracy pomiędzy zarządem szpitala i związkami zawodowymi.

Nowa Rada Nadzorcza zobowiązana została z kolei do przedstawienia raportu o stanie spółki do końca marca br.

Pragnę zapewnić, że najważniejszymi sprawami w zakresie działalności szpitala są dla mnie: bezpieczeństwo świadczeń medycznych dla mieszkańców powiatu oraz ustabilizowanie sytuacji w szpitalu.

Call Now ButtonZadzwoń teraz