BIP

Zaproszenie do udziału w konferencji

Data publikacji: 14 stycznia 2015

Przewodniczący Ogólnopolskiego Konwentu Dyrektorów PUP oraz Zarząd Fundacji Imago zapraszają do udziału w konferencji pt. „Zlecanie usług aktywizacji zawodowej przez urzędy pracy – nowy rynek usług szansą dla NGO oraz agencji zatrudnienia”.

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy umożliwia urzędom pracy zlecanie podmiotom zewnętrznym usług aktywizacji zawodowej. Zmiany te stwarzają organizacjom pozarządowym – agencjom zatrudnienia nowe możliwości rozwoju i finansowania w obszarze aktywizacji osób bezrobotnych.

Przewodniczący Ogólnopolskiego Konwentu Dyrektorów PUP oraz Zarząd Fundacji Imago zapraszają do udziału w konferencji pt. „Zlecanie usług aktywizacji zawodowej przez urzędy pracy – nowy rynek usług szansą dla NGO oraz agencji zatrudnienia”.

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy umożliwia urzędom pracy zlecanie podmiotom zewnętrznym usług aktywizacji zawodowej. Zmiany te stwarzają organizacjom pozarządowym – agencjom zatrudnienia nowe możliwości rozwoju i finansowania w obszarze aktywizacji osób bezrobotnych.
Chcemy również zaprezentować Państwu przykłady współpracy Powiatowych Urzędów Pracy z organizacjami i instytucjami przy aktywizacji osób bezrobotnych, kluczowej w perspektywie finansowej EFS 2014 – 2020.

Zapraszamy w dniu 30.01.2015 r. w godzinach 09:30 – 15:00 do Starochorzowskiego Domu Kultury (ul. Siemianowicka 59, Chorzów).

Szczegółowe informacje znajdują się w zaproszeniu oraz programie konferencji (w załączniku).
Zgłoszenia prosimy potwierdzać do dnia 23.01.15 na adres karolina.foltyn@fundacjaimago.pl lub na nr tel 513 362 807.

Call Now ButtonZadzwoń teraz