BIP
Logotyp Ucze sie w TG

W siedzibie bielskiego Starostwa Powiatowego 14 stycznia odbyło się I posiedzenie w kadencji 2014 – 2018 Konwentu Starostów Województwa Śląskiego. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli wszyscy starostowie powiatów ziemskich naszego województwa, wybrano prezydium Konwentu. Przewodniczącym Konwentu został ponownie starosta bielski Andrzej Płonka. Wybrano również trzech wiceprzewodniczących Konwentu: starostę powiatu bieruńsko – lędzińskiego Bernarda Bednorza, starostę kłobuckiego Henryka Kiepurę i starostę wodzisławskiego Tadeusza Skatułę.


W siedzibie bielskiego Starostwa Powiatowego 14 stycznia odbyło się I posiedzenie w kadencji 2014 – 2018 Konwentu Starostów Województwa Śląskiego. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli wszyscy starostowie powiatów ziemskich naszego województwa, wybrano prezydium Konwentu. Przewodniczącym Konwentu został ponownie starosta bielski Andrzej Płonka. Wybrano również trzech wiceprzewodniczących Konwentu: starostę powiatu bieruńsko – lędzińskiego Bernarda Bednorza, starostę kłobuckiego Henryka Kiepurę i starostę wodzisławskiego Tadeusza Skatułę.

Starostwie podkreślali, że Konwent stanowi silny monolit, którego istotną rolą jest integracja wokół zadań samorządowych, obrona interesów społeczności lokalnych, wymiana doświadczeń oraz reprezentacja we władzach wojewódzkich i centralnych, a także w stowarzyszeniu powiatów – Związku Powiatów Polskich.

Podczas posiedzenia nastąpiła wzajemna prezentacja starostów. Rozmawiano także o głównych problemach samorządów powiatowych – służbie zdrowia, szpitalnictwie, oświacie, drogach i pomocy społecznej.

Ustalono, że kolejne posiedzenie odbędzie się w powiecie bieruńsko – lędzińskim – w Bieruniu, a poświęcone zostanie przede wszystkim tematyce służby zdrowia. Starostowie uzgodnili, że wezmą udział w obradach plenarnych XVIII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, które odbędą się 5 lutego 2015 roku.

Tekst i foto: A. Macher

Call Now ButtonZadzwoń teraz