Zmiana przepisów konsumenckich od dnia 25 grudnia 2014 r.

Data publikacji: 19 stycznia 2015

Nowe przepisy konsumenckie obejmują wyłącznie umowy zawarte od dnia 25 grudnia 2014 r., czyli po wejściu w życie ustawy o prawach konsumenta i zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, które to zastąpiły ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i ustawę o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

Wobec umów zawartych przed tą datą – nawet, jeżeli będą nadal wykonywane – zastosowanie mają przepisy poprzednio obowiązujące.


Nowe przepisy konsumenckie obejmują wyłącznie umowy zawarte od dnia 25 grudnia 2014 r., czyli po wejściu w życie ustawy o prawach konsumenta i zmiany przepisów Kodeksu cywilnego, które to zastąpiły ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i ustawę o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny.

Wobec umów zawartych przed tą datą – nawet, jeżeli będą nadal wykonywane – zastosowanie mają przepisy poprzednio obowiązujące.

Od dnia 25.12.2014 r. podstawą, jednej z dwóch możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta, obok gwarancji, jest rękojmia. Jest to tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy, w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną, kupionego towaru konsumpcyjnego. Reklamację z tytułu rękojmi kierować należy do sprzedawcy, gdyż jest on podmiotem odpowiedzialnym za powstałe wady.

Rękojmią objęte są wszystkie towary konsumpcyjne.

Podstawa prawna: art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

Informacje na temat zmieniających się przepisów konsumenckich oraz wzory odpowiednich pism, można znaleźć na stronie: www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

Zadzwoń teraz Skip to content