BIP
Logotyp Ucze sie w TG

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach serdecznie zapraszają przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit), a także osoby zajmujące się księgowością w NGO oraz wolontariuszy na bezpłatne szkolenie “Podstawy Księgowości w PES

CEL SZKOLENIA:

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach serdecznie zapraszają przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit), a także osoby zajmujące się księgowością w NGO oraz wolontariuszy na bezpłatne szkolenie “Podstawy Księgowości w PES

CEL SZKOLENIA:
Celem szkolenia jest wsparcie NGO poprzez rozwijanie umiejętności ich pracowników w dziedzinie prowadzenia rachunkowości oraz prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych przez podmioty ekonomii społecznej. Na szkoleniu omówione zostaną typowe problemy podmiotów ekonomii społecznej w dziedzinie rachunkowości i prawa podatkowego. Przekazane wiadomości pozwolą na usystematyzowanie posiadanej już przez uczestników szkolenia wiedzy i doświadczenia w tym zakresie. W trakcie spotkania zostaną również zaproponowane rozwiązania problemów rachunkowych i podatkowych z którymi borykają się podmioty ekonomii społecznej w sposób przejrzysty i praktyczny. Omawiane zagadnienia uwzględnią specyfikę rachunkowości i podatków w organizacjach pozarządowych prowadzących działalność nieodpłatną i odpłatną jak i podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą. Podczas szkolenia zostaną również omówione specjalne uregulowania prawne przewidujące dodatkowe uprawnienia i obowiązki w zakresie rachunkowości i podatków dla organizacji pożytku publicznego.

Termin szkolenia: 28.01.2015r. (środa) godz. 9:00-15:00

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe dla uczestników, certyfikat ukończenia szkolenia oraz poczęstunek.

Liczba miejsc jest ograniczona.
Miejsce szkolenia: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry, sala 304.

Karty zgłoszeniowe należy przesyłać e-mailem na adres sekretariat@tarnowskiegory.com.pl lub ksiegowosc@tarnowskiegory.com.pl, tel. +48 605 592 003

Call Now ButtonZadzwoń teraz