Tragedia Górnośląska – pamięć wspólnoty

Data publikacji: 26 stycznia 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zaplanowane na 28 stycznia spotkanie Klubu „Pochwała inteligencji na Górnym Śląsku” poświęcone zostanie Tragedii Górnośląskiej. Do Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim zaprasza na nie, 28 stycznia (środa) o godz. 17.00, prowadzący Kamil Łysik.

„Przez pół wieku w oficjalnej historiografii nie istniała, a jednak pamięć o Tragedii Górnośląskiej przetrwała we wspomnieniach rodzinnych i w świadomości wspólnoty.

Zaplanowane na 28 stycznia spotkanie Klubu „Pochwała inteligencji na Górnym Śląsku” poświęcone zostanie Tragedii Górnośląskiej. Do Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim zaprasza na nie, 28 stycznia (środa) o godz. 17.00, prowadzący Kamil Łysik.

„Przez pół wieku w oficjalnej historiografii nie istniała, a jednak pamięć o Tragedii Górnośląskiej przetrwała we wspomnieniach rodzinnych i w świadomości wspólnoty.
Wbrew utartym schematom, na większości obszaru Górnego Śląska wojna nie wybuchła we wrześniu 1939 r., lecz dopiero sześć lat później. Podobnie jak na północy Prusy Wschodnie, tak na południu Śląsk stał się dla żołnierzy Armii Czerwonej pierwszą prowincją niemiecką, na której wyładowała się agresja Sowietów. Dokonana przez nich 27 stycznia 1945 r. masakra w podbytomskich Miechowicach urosła do rangi symbolu – śląskiego Nemmersdorf.
Zainstalowanie się komunistycznej administracji polskiej na zdobytych terenach wcale nie poprawiło sytuacji rdzennych mieszkańców. W ramach zbiorowej odpowiedzialności oraz logiki zgodnej z rzymską maksymą „Biada pokonanym”, Ślązacy poddani zostali represjom – wywózkom do obozów, deportacjom do niewolniczej pracy w ZSRR, wysiedleniom do Niemiec, konfiskacie majątków, poniżającej weryfikacji narodowościowej, a nawet przymusowej zmianie imion i nazwisk.
Kontynuując cykl spotkań Klubu „Pochwała inteligencji na Górnym Śląsku” poświęcony białym plamom w historii regionu, zapraszam do dyskusji pt. „Tragedia Górnośląska – pamięć wspólnoty”.
Wstępem do rozmowy będzie film dokumentalny „Przemilczana tragedia” (27 min.) w reżyserii Adama Turuli. W spotkaniu udział wezmą: dr Dariusz Węgrzyn z katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej oraz Gabriel Tobor, burmistrz Radzionkowa i inicjator powstania Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r.
Tematyka Klubu wpisuje się w obchody Roku Pamięci Ofiar Tragedii Górnośląskiej, ustanowionego przez sejmik województwa śląskiego w siedemdziesiątą rocznicę wydarzeń. Spotkanie odbędzie się w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim 28 stycznia o godz. 17.00.”

z wyrazami szacunku Kamil Łysik

Zdjęcie pochodzi ze strony Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku: http://www.deportacje45.pl/

Call Now ButtonZadzwoń teraz