Narada roczna powiatowej Policji

Data publikacji: 4 lutego 2015

Dnia 30.01.2015 r. odbyła się narada roczna kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach. Omówiono stan bezpieczeństwa w powiecie tarnogórskim za 2014 rok oraz wyniki osiągnięte przez tarnogórskich policjantów, jak również określono priorytety w walce z przestępczością na rok bieżący.


Dnia 30.01.2015 r. odbyła się narada roczna kierownictwa Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach. Omówiono stan bezpieczeństwa w powiecie tarnogórskim za 2014 rok oraz wyniki osiągnięte przez tarnogórskich policjantów, jak również określono priorytety w walce z przestępczością na rok bieżący.

Naradę rozpoczął mł.insp. Tadeusz Stuchlik pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach, składając podziękowania za ciężką pracę wszystkim policjantom i pracownikom komendy. Komendant podziękował także władzom powiatu i miasta za udział oraz wsparcie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa. W naradzie uczestniczył Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. mgr Roman Rabsztyn. Wśród zaproszonych gości była Prokurator Halina Barwinek – Folek, Starosta Tarnogórski Józef Burdziak, Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry Arkadiusz Czech. Komendant Stuchlik przedstawił sposób wykonania najważniejszych zadań i przedsięwzięć mających bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa w powiecie w roku 2014 oraz osiągnięte wyniki przez tarnogórskich funkcjonariuszy. Komendant Roman Rabsztyn scharakteryzował najistotniejsze zadania dla funkcjonariuszy garnizonu śląskiego oraz co należy i w jaki sposób poprawić aby tarnogórzanom żyło się bezpieczniej, wystawiając jednocześnie pozytywną ocenę pracy tarnogórskich funkcjonariuszy.

Po prezentacji głos zabrali goście, podsumowując współpracę, jak również składając podziękowania wszystkim pracownikom tarnogórskiej komendy za uzyskane wyniki i zaangażowanie w służbie.

Call Now ButtonZadzwoń teraz