Obradowało XVIII Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

Data publikacji: 6 lutego 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Pierwszym z elementów posiedzenia było wystąpienie zaproszonego na Zgromadzenie Pana Posła RP Piotra Zgorzelskiego, Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP. W swoim wystąpieniu Przewodniczący Piotr Zgorzelski powiedział do zebranych: „Nie ma skuteczniejszej i bardziej kompetentnej organizacja samorządowej jak Związek Powiatów Polskich”. Dodał przy tym: „Powiaty (na spotkaniach Komisji Sejmowych i Senackich – przyp. red.) miały najbardziej kompetentny zespół ekspertów, który prezentował stanowiska Związku w parlamencie”.

Pierwszym z elementów posiedzenia było wystąpienie zaproszonego na Zgromadzenie Pana Posła RP Piotra Zgorzelskiego, Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP. W swoim wystąpieniu Przewodniczący Piotr Zgorzelski powiedział do zebranych: „Nie ma skuteczniejszej i bardziej kompetentnej organizacja samorządowej jak Związek Powiatów Polskich”. Dodał przy tym: „Powiaty (na spotkaniach Komisji Sejmowych i Senackich – przyp. red.) miały najbardziej kompetentny zespół ekspertów, który prezentował stanowiska Związku w parlamencie”. Podziękował za ogromne zaangażowanie tej organizacji w prace Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Podziękował także za to, że członkami Związku jest tak znacząca liczba powiatów – co powoduje, że siła tej organizacji w podejmowaniu działań na rzecz samorządów lokalnych jest ogromna.

W dalszej części delegaci na Zgromadzenie Ogólne ZPP powołali prezydium oraz komisje: mandatową, skrutacyjną oraz uchwał i wniosków. Wybrano także zespół obliczający głosy.

Po przyjęciu porządku obrad, regulaminu i ordynacji wyborczej Pan Prezes Zarządu ZPP, Marek Tramś, starosta polkowicki przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2014 (prezentacja ta dostępna jest poniżej).
W kolejnej części, Pan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZPP, Michał Karalus przedstawił pozytywną opinię do przedstawionego przez Pana Prezesa ZPP, Marka Tramś sprawozdanie z działalności ZPP w roku 2014. Po krótkiej dyskusji delegaci podjęli uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie.

Przybyły na spotkanie Minister Administracji i Cyfryzacji, Andrzej Halicki przywitał zebranych, przekazując pozdrowienia od wiceministra Marka Wójcika.
W swoim przemówieniu powiedział m.in.: „Nie ma demokracji bez dobrze funkcjonującego samorządu”. Następnie podziękował za 25 lat samorządności, podkreślając jednocześnie, że czas ten prowokuje do refleksji, a w konsekwencji do dalszych prac w komisjach. Minister Halicki stwierdził,  że okres ten mobilizuje do tego, aby uhonorować zasłużonych samorządowców. I wyjawił, że resort administracji zamierza ustanowić odznaczenia dla samorządowców, którym będzie order o statusie odznaczenia państwowego. W dalszej części wystąpienia zaprosił nowy Zarząd do Ministerstwa, aby w bezpośrednim spotkaniu móc przedstawić i przedyskutować bieżące problemy. Na zakończenie swojego wystąpienia powiedział jeszcze o stopniu rozwoju cyfryzacji administracji publicznej. Po wystąpieniu odbyła się krótka dyskusja w konsekwencji której minister zadeklarował dobrą współpracę z samorządem. Jednocześnie podkreślając powiedział: „Musimy stworzyć mapę priorytetów i miejsc wrażliwych”. Poprosił delegatów o współpracę w ich zidentyfikowaniu.

XVIII Zgromadzenie wybrało nowy Zarząd ZPP i Komisję Rewizyjną
 
Zarząd Związku Powiatów Polskich:
Ludwik Węgrzyn, Prezes Zarządu, Starosta Bocheński
Zenon Rodzik, Starosta Opolski (lubelskie)
Robert Godek, Starosta Strzyżowski
Janina Kwiecień, Starosta Kartuski
Ewa Masny-Askanas, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy
Marek Tramś, Starosta Polkowicki
Andrzej Płonka, Starosta Bielski (śląskie)
Zbigniew Szumski, Starosta Świebodziński
Sławomir Snarski, Starosta Bielski (podlaskie)
Tadeusz Kwiatkowski, Starosta Dąbrowski
Zbigniew Deptuła, Starosta Makowski
Cezary Gabryjączyk, Starosta Łaski
Edmund Kaczmarek, Starosta Jędrzejowski
Krzysztof Nosal, Starosta Kaliski
Franciszek Koszowski, Starosta Świecki
Sebastian Burdzy, Starosta Średzki
Józef Kozina, Starosta Głubczycki
Andrzej Nowicki, Starosta Piski
Krzysztof Lis, Starosta Szczecinecki
Adam Krzysztoń, Starosta Łańcucki
Marek Pławiak, Starosta Nowosądecki
 
Komisja Rewizyjna Związku Powiatów Polskich
Józef Swaczyna, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Starosta Strzelecki
Andrzej Szymanek, Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, Starosta Wieruszowski
Marek Chciałowski, Starosta Garwoliński
Andrzej Ciołek, Starosta Gołdapski
Janusz Guzdek, Starosta Dzierżoniowski
Józef Jodłowski, Starosta Rzeszowski
Krzysztof Maćkiewicz, Starosta Wąbrzeski
Szczepan Ołdakowski, Starosta Suwalski
Andrzej Opala, Starosta Łódzki Wschodni

Źródło: www.zpp.pl

Call Now ButtonZadzwoń teraz