BIP

Na przełomie stycznia i lutego odbyły się dwa istotne dla przyszłych losów drogi ekspresowej S11 spotkania. Województwo Śląskie, zarówno 28 stycznia w Warszawie, jak i 3 lutego w Poznaniu, reprezentowali na nich wicestarosta tarnogórski Marian Szukalski oraz wójt gminy Ciasna Zdzisław Kulej.

Droga S11 jest jedną z najdłuższych w kraju. Przebiega przez cztery województwa (śląskie, opolskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie). „Jedenastka” łączy się z trzema autostradami (A1, A2, A4) przez co spaja południe kraju z północą. Jest również jedną z główną dróg w powiecie tarnogórskim.


Na przełomie stycznia i lutego odbyły się dwa istotne dla przyszłych losów drogi ekspresowej S11 spotkania. Województwo Śląskie, zarówno 28 stycznia w Warszawie, jak i 3 lutego w Poznaniu, reprezentowali na nich wicestarosta tarnogórski Marian Szukalski oraz wójt gminy Ciasna Zdzisław Kulej.

Droga S11 jest jedną z najdłuższych w kraju. Przebiega przez cztery województwa (śląskie, opolskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie). „Jedenastka” łączy się z trzema autostradami (A1, A2, A4) przez co spaja południe kraju z północą. Jest również jedną z główną dróg w powiecie tarnogórskim.

Pod koniec stycznia w Sejmie zebrał się Parlamentarny Zespół do spraw budowy drogi ekspresowej S11, aby zaprotestować przeciw nieumieszczeniu wspomnianej drogi w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. W oficjalnym stanowisku Zespołu możemy przeczytać:

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec nieumieszczenia na żadnej z list (podstawowej i rezerwowej) modernizacji i budowy drogi ekspresowej S 11 w dokumencie projektu „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023”. Z łącznej kwoty 155,9 mld zł (środki unijne, Krajowy Fundusz Drogowy i budżet państwa) nie wyasygnowano żadnych środków na budowę drogi S 11 (poza wcześniej rozpoczętymi obwodnicami: Koszalina i Sianowa droga S6/S11; obwodnicą Szczecinka, Ostrowa Wielkopolskiego, Jarocina, Ujścia i Kępna)“.

W swoim stanowisku Zespół podnosi również kwestię budowę nowej obwodnicy Tarnowskich Gór (która byłaby częścią S11):

Wnioskujemy o pilną i obowiązkową korektę w projekcie „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023” w zakresie przydziału niezbędnych środków na sfinansowanie natychmiastowych prac budowy drogi ekspresowej S 11 oraz przesunięcia budowy obwodnicy Tarnowskich Gór z listy rezerwowej zadań inwestycyjnych do listy podstawowej”.

Kilka dni później w Poznaniu odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Droga S11”. Jednym z głównych zagadnień, nad którymi dyskutowano również była S11. Członkowie Stowarzyszenia stanowczo zaprotestowali wobec faktu nie ujęcia w Programie budowy drogi ekspresowej i podkreślili, że oddalenie w nieokreśloną przyszłość planu budowy S11 jest niekorzystne na obszarów, przez który ona przebiega, a nawet może stać się przyczyną opóźnień rozwojowych. Czynnikiem nadającym sprawie priorytetowej rangi, oprócz swej długości i znaczenia tranzytowego bez wątpienia jest największa wypadkowość, którą rokrocznie notuje się na DK11.

Wnioski i uwagi z obydwu spotkań zostały przekazane na ręce Minister Infrastruktury i Rozwoju Marii Wasiak. Teraz pozostaje nam czekać na pozytywne wieści z ministerstwa.

Call Now ButtonZadzwoń teraz