BIP

Fundacja Imago serdecznie zaprasza przedstawicieli stowarzyszeń z terenu powiatu na bezpłatne seminarium pn. „Model kontraktowania usług rynku pracy w praktyce”, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2015 roku.
Podczas seminarium uczestnicy zapoznają się ze zmianami jakie weszły w życie w dniu 27 maja 2014 roku w znowelizowanej ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmiany te stwarzają nowe możliwości współpracy międzysektorowej na rzecz aktywizacji zawodowej osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza osób niepełnosprawnych.

Fundacja Imago serdecznie zaprasza przedstawicieli stowarzyszeń z terenu powiatu na bezpłatne seminarium pn. „Model kontraktowania usług rynku pracy w praktyce”, które odbędzie się w dniu 26 lutego 2015 roku.
Podczas seminarium uczestnicy zapoznają się ze zmianami jakie weszły w życie w dniu 27 maja 2014 roku w znowelizowanej ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmiany te stwarzają nowe możliwości współpracy międzysektorowej na rzecz aktywizacji zawodowej osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zwłaszcza osób niepełnosprawnych.
Celem organizatorów seminarium jest przekazanie wiedzy na temat szeroko rozumianego kontraktowania/zlecania usług rynku pracy przez Urzędy Pracy na podmioty zewnętrzne, które będą wspierać działania w zakresie aktywizacji zawodowej grup w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a także na temat dostosowania narzędzi aktywizacji zawodowej wykorzystywanych przez instytucje polityki społecznej. Przekazana wiedza ma umożliwić uczestnikom seminarium, samodzielne lub w kooperacji z innymi NGO, budowanie współpracy z PUP w ramach kontraktowania usług rynku pracy.
Dla kogo?
Dla wszystkich NGO chcących poszerzyć swoją działalność w obszarze metod aktywizacji zawodowej – w oparciu o kontrakty, budowy swojego „know-how” i rozwój potencjału swojej organizacji.
Tematyka spotkania
1. Czym jest kontraktowanie usług zatrudnieniowych? Czy jest to dodatkowa możliwość finansowania statutowej działalności NGO?
2. Omówienie kluczowych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i możliwości z nich wynikających dla NGO (Rozdział 12a, Rozdział 13c, Art. 61b).
3. Rekomendacje stosowania i wdrożenia rozwiązań – praktyczne przykłady współpracy NGO, urzędów pracy i pracodawców.

Seminarium poprowadzą eksperci z zakresu kontraktowania usług rynku pracy.
Termin szkolenia: 26 luty 2015 r., godz. 10.00-15.00
Miejsce: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5, III piętro.
Zgłoszenia prosimy potwierdzać do dnia 20.02.2015 r. na adres e-mail : dagmara.szota@fundacjaimago.pl lub na numer telefonu 600248774
Ilość miejsc ograniczona.

Call Now ButtonZadzwoń teraz