Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020

Data publikacji: 25 lutego 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

We wtorek 24 lutego w budynku Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie informacyjno promocyjne, dotyczące XII kampanii przyjmowania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, ONW i rolno-środowiskowych oraz budżetu na rolnictwo i polską wieś na lata 2004-2020.

Głównym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014 – 2020) będzie wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych.
.


We wtorek 24 lutego w budynku Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie informacyjno promocyjne, dotyczące XII kampanii przyjmowania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych, ONW i rolno-środowiskowych oraz budżetu na rolnictwo i polską wieś na lata 2004-2020.

Głównym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014 – 2020) będzie wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych.
.

PROW 2014 – 2020 będzie realizował wszystkie części priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020.

1. Ułatwienie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.
2. Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami.
3. Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzenia do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.
4. Odtwarzanie, ochrona i wzbogacenie ekosystemów związanych z rolnictwem i leśnictwem.
5. Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu.
6. Promowanie włączenia społecznego, zmniejszenia ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Łączne środki publiczne przeznaczone na realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 wyniosą 13 513 295 000 euro z czego:
– 8 598 280 814 euro będą to środki UE (EFRROW),
– 4 915 014 186 euro wyniesie wkład krajowy.

Call Now ButtonZadzwoń teraz