BIP
Logotyp Ucze sie w TG

Ruszyła czternasta edycja European Language Label, konkursu przeznaczonego dla instytucji i nauczycieli, którzy w dziedzinie nauki języków obcych szukają nowatorskich rozwiązań, tworzą własne materiały dydaktyczne,
wychodzą poza program nauczania. Jeśli zrealizowałeś ciekawy projekt językowy, zgłoś się i zdobądź certyfikat European Language Label.

Nagrodą w konkursie jest prestiżowy, europejski certyfikat jakości w edukacji językowej, przyznawany we wszystkich krajach UE jako wyróżnienie za oryginalne i twórcze projekty oraz inicjatywy z zakresu edukacji językowej.


Ruszyła czternasta edycja European Language Label, konkursu przeznaczonego dla instytucji i nauczycieli, którzy w dziedzinie nauki języków obcych szukają nowatorskich rozwiązań, tworzą własne materiały dydaktyczne,
wychodzą poza program nauczania. Jeśli zrealizowałeś ciekawy projekt językowy, zgłoś się i zdobądź certyfikat European Language Label.

Nagrodą w konkursie jest prestiżowy, europejski certyfikat jakości w edukacji językowej, przyznawany we wszystkich krajach UE jako wyróżnienie za oryginalne i twórcze projekty oraz inicjatywy z zakresu edukacji językowej.

Konkurs organizowany jest od 1998 r. przez Komisję Europejską. W Polsce od 2001 r. prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Od 2015 r. wnioski w konkursie można składać w jednej kategorii: projektów realizowanych w instytucji edukacyjnej pod opieką koordynatora.

Zgłaszane projekty muszą być zgodne z jednym z priorytetów konkursu, które w 2015 roku dotyczą nauki języków obcych poprzez sport, nauczania języka polskiego jako obcego oraz wykorzystania edukacji językowej dla zwiększenia spójności społecznej oraz reintegracji osób powracających z zagranicy.

Do udziału w konkursie uprawnione są wszystkie typy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, uczelni wyższych, instytucji oświatowych zajmujących się kształceniem językowym i realizujących projekty edukacyjne o charakterze językowym.

Wnioski polskiej edycji oceniane są przez wybitne grono ekspertów językowych, którym przewodniczy prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska.

Aby wziąć udział w konkursie, należy opisać swoje przedsięwzięcie na odpowiednim formularzu. Termin nadsyłania formularzy upływa 13 kwietnia 2015 roku.

Szczegółowe informacje i formularze wniosków dostępne są na stronie: http://www.ell.org.pl.

Call Now ButtonZadzwoń teraz