“Wolontariat Rodzinny – lokalnie”

Data publikacji: 26 lutego 2015

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacja PZU zapowiadają start Programu “Wolontariat Rodzinny – lokalnie”. Program jest kontynuacją działań podjętych w roku 2014, w ramach których w całej Polsce zrealizowano projekty angażujące całe rodziny w działania wolontariackie.


Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacja PZU zapowiadają start Programu “Wolontariat Rodzinny – lokalnie”. Program jest kontynuacją działań podjętych w roku 2014, w ramach których w całej Polsce zrealizowano projekty angażujące całe rodziny w działania wolontariackie.

Program “Wolontariat Rodzinny – lokalnie” to odpowiedź na problem braku czasu spędzanego z rodziną w sposób wartościowy, a także na potrzeby społeczności, które pragną pozytywnej zmiany. W roku 2015 szansę na otrzymanie dofinansowania w wysokości do 7 000 zł uzyska 15 projektów, stworzonych wspólnie przez organizacje pozarządowe i instytucje samorządu lokalnego. W projektach tych działać będą rodziny wolontariuszy.

Nabór wniosków potrwa od 2 do 31 marca 2015 r.
Więcej informacji: www.wolontariatrodzinny.pl; www.filantropia.org.pl

Call Now ButtonZadzwoń teraz