Informacja

Data publikacji: 27 lutego 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W dniu 25.02.2015 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach z inicjatywy prezesa Andrzeja Pilota odbyło się spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w osobie: Pana Józefa Burdziaka – Starosty Tarnogórskiego, Pana Mariana Szukalskiego – Wicestarosty Tarnogórskiego, Pana Eugeniusza Wesołka – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach
oraz Pana Klaudiusza Kandzi – Burmistrza Miasta Kalety i Pana Bolesława Gruszki z Wydziału Strategii
i Rozwoju Gminy Kalety.


W dniu 25.02.2015 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach z inicjatywy prezesa Andrzeja Pilota odbyło się spotkanie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w osobie: Pana Józefa Burdziaka – Starosty Tarnogórskiego, Pana Mariana Szukalskiego – Wicestarosty Tarnogórskiego, Pana Eugeniusza Wesołka – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach
oraz Pana Klaudiusza Kandzi – Burmistrza Miasta Kalety i Pana Bolesława Gruszki z Wydziału Strategii
i Rozwoju Gminy Kalety.

Spotkanie dotyczyło wspólnej inwestycji powiatu tarnogórskiego z miastem Kalety tj. budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Paderewskiego relacji Kuczów – Miotek w Kaletach. Strony przedstawiły stan realizacji zadania na dzień obecny i wyraziły chęć kontynuacji współpracy w celu przeprowadzenia inwestycji.
W związku realizacją przez powiat tarnogórski programu naprawczego opracowanego na lata 2015-2017
i co się z tym wiąże brakiem możliwości finansowania inwestycji kredytem strony spotkania ustaliły, że zostaną opracowane opinie prawne i możliwe scenariusze przeprowadzenia inwestycji.
Kolejne spotkanie zaplanowano na dzień 26.03.2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach.

Call Now ButtonZadzwoń teraz