Regionalny System Ostrzegania.

Data publikacji: 3 marca 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Wdrożenie skutecznego powiadamiana mieszkańców
o zagrożeniach związanych z zanieczyszczeniem powietrza.

W związku z negatywnymi skutkami zanieczyszczenia powietrza, w różnych rejonach kraju, w tym także na Śląsku, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, dystrybuuje poprzez Regionalny System Ostrzegania, w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania,
komunikaty pozyskane z kolei ze Śląskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.


Wdrożenie skutecznego powiadamiana mieszkańców
o zagrożeniach związanych z zanieczyszczeniem powietrza.

W związku z negatywnymi skutkami zanieczyszczenia powietrza, w różnych rejonach kraju, w tym także na Śląsku, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, dystrybuuje poprzez Regionalny System Ostrzegania, w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania,
komunikaty pozyskane z kolei ze Śląskiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Komunikaty o ryzyku przekroczenia lub przekroczeniu poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu, realizowane będą poprzez dostępne na każdym szczeblu administracji, środki masowego przekazu takie jak:

1) Na szczeblu Wojewódzkim:
– Polskie Radio i Telewizja
– strona internetowa ŚUW. ( http://www.katowice.uw.gov.pl),
– dystrybucja (RSO)

2) Na szczeblu Powiatowym:
– systemy powiadamiania sms,
-strona internetowa Powiatu Tarnogórskiego
(http://www.powiat.tarnogorski.pl/)

3) Na szczeblu Gminnym:
– placówki służby zdrowia,
– szkoły ,przedszkola , żłobki,
– strona internetowa Urzędu Gminy,
– odpowiednio dla szczebla : placówki służby zdrowia, szkoły , przedszkola, żłobki , inne instytucje publiczne
a nawet zakłady pracy.

Szczególnie duże znaczenie ma dotarcie z informacją do grup najbardziej narażonych na skutki zagrożenia
tj. : dzieci, (ich opiekunów ) oraz do osób starszych i chorych .

Zaleca się więc, aby kierownicy placówek takich jak : domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola, żłobki, placówki zdrowia, korzystały z ostrzeżeń publikowanych w systemie RSO , a szczególnie z aplikacji zainstalowanej w urządzeniach mobilnych np. w smartfonie (w załączeniu informacja na temat korzystania
z RSO).

Informacja na temat korzystania z RSO

I. Instalacja programu RSO (Regionalny System Ostrzegania) na telefonach komórkowych pracujących
pod kontrolą systemu Android , Windows Phone oraz iOS
1. Uruchomić w smartfonie połączenie z siecią Internet (uaktywniona funkcja transmisji danych).
2. Uruchomić aplikacje Google PLAY/Market Place/ AppStore.
3. Wyszukać w aplikacji Google PLAY/Market Place/ AppStore program o nazwie RSO lub Regionalny System Ostrzegania (pobranie programu jest bezpłatne).
4. Zainstalować program RSO wyrażając zgodę na otrzymywanie powiadomień „Pusch”).
5. Uruchomić program RSO i w ustawieniach wybrać województwo, z którego mają być przekazywane komunikaty.

Uwaga!

Do prawidłowej pracy i bieżącej aktualizacji komunikatów po stronie użytkownika mobilnej aplikacji RSO, wymagane jest połączenie z Internetem.

II. Informacje ogólne o systemie RSO

· Założenia ogólne RSO
http://www.tvp.pl/rso/aktualności/założenia-ogólne-rso/16323939

· Jak działa RSO?
http://www.tvp.pl/rso/aktualności/regionalny-system-ostrzegania-już-działa-zobacz-jak/18468697

http://www.tvp.pl/rso/aktualności/regionalny-system-ostrzegania-rso/16323840

· RSO- aplikacja mobilna dla smartfonów
http://www.tvp.pl/rso/aktualności/rso-aplikacja-mobilna-dla-smartfonów/16323973

· RSO na Platformie Hybrydowej TVP
http://www.tvp.pl/rso/aktualności/rso-na-platformie-hybrydowej-tvp/16323951

Call Now ButtonZadzwoń teraz