Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach na lata 2015-2017

Data publikacji: 4 marca 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W dniu 3 marca 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przeprowadzono zgodnie
z Uchwałą Nr LVIII/537/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 października 2010 roku wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Tarnowskich Górach na kadencję 2015-2017.
Przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie powiatu zgłosili 20 kandydatów.
W wyborach wzięło udział 31 delegatów organizacji pozarządowych.


W dniu 3 marca 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przeprowadzono zgodnie
z Uchwałą Nr LVIII/537/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 października 2010 roku wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego
w Tarnowskich Górach na kadencję 2015-2017.
Przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie powiatu zgłosili 20 kandydatów.
W wyborach wzięło udział 31 delegatów organizacji pozarządowych.

Po przeliczeniu oddanych głosów do grona przedstawicieli organizacji na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach na kadencję 2015 – 2017 wybrani zostali:
1. Aniela Jany – Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
w Tarnowskich Górach – liczba otrzymanych głosów 8
2. Alicja Kosiba – Lesiak – Stowarzyszenie zwykłe „Śląski Dzwon Nadziei” Tarnowskie Góry– liczba otrzymanych głosów 6
3. Adam Płonka – Stowarzyszenie Przymierze Śląskie Tarnowskie Góry– liczba otrzymanych głosów 3
4. Maria Rogocz – Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne w Kaletach – liczba otrzymanych głosów 2
5. Eugeniusz Witek – Stowarzyszenie „Przyjazny Samorząd” Tarnowskie Góry– liczba otrzymanych głosów 2
6. Krystyna Graca – Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” Miedary – liczba otrzymanych głosów 2
7. Irena Kulisz – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej – liczba otrzymanych głosów 2.

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach jest organem konsultacyjnym
i opiniodawczym. Do jej zadań będzie należało
w szczególności:
1) opiniowanie projektów strategii rozwoju powiatu;
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych,
w tym programów współpracy z organizacjami;
3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji;
4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej
a organizacjami;
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji
przez organizacje, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Call Now ButtonZadzwoń teraz