Uniwersytet Trzeciego Wieku

Data publikacji: 4 marca 2015

O inżynierii biomedycznej

O roli techniki w medycynie, inżynierii biomedycznej, opowiedział w swoim wykładzie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tarnogórskiego Stowarzyszenia-UTW prof. dr hab. inż. Jan Marciniak z Politechniki Śląskiej.

.

Profesor Jan Marciniak, znany w kraju i za granicą wybitny specjalista z dziedziny inżynierii materiałowej

O inżynierii biomedycznej

O roli techniki w medycynie, inżynierii biomedycznej, opowiedział w swoim wykładzie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tarnogórskiego Stowarzyszenia-UTW prof. dr hab. inż. Jan Marciniak z Politechniki Śląskiej.

.

Profesor Jan Marciniak, znany w kraju i za granicą wybitny specjalista z dziedziny inżynierii materiałowej
i biomedycznej, jest kierownikiem Zakładu Inżynierii Materiałów Biomedycznych w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Politechniki Śląskiej.Jest autorem 28 patentów i współautorem 104 prac naukowo-badawczych i ekspertyz dla przemysłu, a w ostatnich latach 26 prac naukowo-badawczych dla KBN
i MNiSW. Wyniki licznych prac badawczych prof.dr.hab.inż. Jana Marciniaka, w szczególności z zakresu biomateriałów i biomechaniki dotyczące ortopedii i traumatologii oraz chirurgii małoinwazyjnej, zostały wdrożone i wprowadzone do praktyki produkcyjnej i klinicznej, zarówno w kraju, jak i w ośrodkach zagranicznych, jako nowatorskie technologie i wyroby.

Przedmiotem zainteresowań naukowych prof. dr hab. inż. Jan Marciniaka są: „inżynieria materiałowa, inżynieria powierzchni materiałów metalowych, kształtowanie struktury i własności fizykochemicznych biomateriałów i implantów metalowych stosowanych w chirurgii rekonstrukcyjnej i małoinwazyjnej, kształtowanie własności mechanicznych i użytkowych implantów instrumentarium chirurgicznego, materiały
i techniki ekranowania pól elektromagnetycznych, sprzęt szpitalny i rehabilitacyjny, systemy jakości wyrobów medycznych”. „Zagospodarowanie i wyposażenie przestrzeni użytkowych w obiektach dla osób niepełnosprawnych” to temat wykładu wygłoszonego 23 lutego, w którym prof. Marciniak wskazał biofizyczne aspekty niepełnosprawności. Uwagę słuchaczy skupił na cywilizacyjnych uwarunkowaniach niepełnosprawności dzieci i młodzieży, ponieważ badania prowadzone po 89 roku pokazały, że co 3. dziecko ma uszkodzony narząd ruchu co oczywiście przynosi konieczne oczekiwania działań profilaktycznych
i leczniczych. Innym problemem palącym i narastającym jest także ,zdaniem profesora Marciniaka, niepełnosprawność wynikająca z ograniczeń wiekowych co w skali starzejącego się społeczeństwa
staje się dla medycyny i naukowców zajmujących się inżynierią biomedyczną ogromnym wyzwaniem.

I właśnie celem wykładu profesora było wskazanie jakie korzyści dla pacjenta przynosi współpraca lekarzy
i inżynierów, zajmujących się biofizycznymi aspektami funkcjonowania organizmu ludzkiego.
Inżynieria biomedyczna jest tą częścią nauki, bez której trudno sobie nawet wyobrazić współczesną medycynę.
Wiele zawdzięczamy inżynierii rehabilitacyjnej,która tworzy tak nowoczesne sprzęty i narzędzia ułatwiające leczenie i funkcjonowanie pacjenta w przestrzeniach użytkowych.

Dzisiaj bez nowoczesnych urządzeń diagnostycznych, narzędzi , mikrorobotyki trudno sobie wyobrazić nowoczesną medycynę. Pewnie można zaryzykować stwierdzenie, że to połączenie medycyny z myślą techniczną daje dopiero człowiekowi szanse na pokonanie zagrożenia jakim jest bez wątpienia każda choroba.Niepełnosprawność w różnych jej wymiarach i aspektach jest zagrożeniem cywilizacyjnym, z którym musi się zmierzyć nowoczesne społeczeństwo i temu służy zarówno medycyna jak i inżynieria biomedyczna
I nad tymi problemami pracuje cały sztab inżynierów naukowców; profesor Marciniak przedstawił słuchaczom jednego ze swoich „uczniów”- dr.inż. Janusza Szewczenkę, adiunkta w Katedrze Biomechatroniki zajmującego się także biomateriałami, implantami w chirurgii kostnej, fizycznymi metodami stymulacji tkanek, sprzętem szpitalnym i rehabilitacyjnym.
Wykład prof. dr hab. inż. Jan Marciniaka prowokuje do kilku refleksji dotyczących ekologicznego życia, ekologicznego środowiska i granic oraz kosztów „technicznego” i medycznego usprawniania człowieka.

Tekst: Stanisława Szymczyk sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Zadzwoń teraz Skip to content