BIP

Projekt pilotażowy „Schematom STOP!”

Data publikacji: 11 marca 2015

11 marca 2015r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach odbyła się konferencja informacyjna na temat współpracy pomiędzy instytucjami pomocy społecznej i integracji społecznej oraz instytucjami rynku pracy i innymi organizacjami działających na rzecz rodziny na terenie Powiatu Tarnogórskiego w ramach projektu pilotażowego „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


11 marca 2015r. w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach odbyła się konferencja informacyjna na temat współpracy pomiędzy instytucjami pomocy społecznej i integracji społecznej oraz instytucjami rynku pracy i innymi organizacjami działających na rzecz rodziny na terenie Powiatu Tarnogórskiego w ramach projektu pilotażowego „Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy – pilotaż” współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konferencja była podsumowaniem trwającego od 1 stycznia 2014r. do 31 marca 2015r. projektu, którego głównym celem było utworzenie skoordynowanego systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia lub pozostawania
w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej,
a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej.

Działaniami projektowymi objęto 10 rodzin wielodzietnych (55 osób) z terenu Powiatu Tarnogórskiego.

Przedstawiciele poszczególnych instytucji biorących udział w pilotażu w krótkich wystąpieniach zaprezentowali działalność swoich instytucji.

Lider projektu:
Powiat Tarnogórski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach
z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 16, 42-600 Tarnowskie Góry

Partnerzy projektu:
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z siedzibą w Tarnowskich Górach.
2. Powiatowy Urząd Pracy, z siedzibą w Tarnowskich Górach.
3. Powiatowa Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, z siedzibą w Tarnowskich Górach.
4. Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień SPZOZ, z siedzibą w Tarnowskich Górach.
5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowicach, z siedzibą w Ożarowicach.
6. NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej Stacja opieki CARITAS, z siedzibą w Tarnowskich Górach.
7. Zespół Szkół Budowlano – Architektonicznych, z siedzibą w Tarnowskich Górach.
8. Fundacja „Świadomi Rodzice”, z siedzibą w Tarnowskich Górach.

W konferencji wzięli udział Członek Zarządu Powiatu dr Andrzej Elwart, przedstawiciele instytucji pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, oświaty, służby zdrowia, organizacji pozarządowych, członkowie rodzin biorących udział w pilotażu.

Call Now ButtonZadzwoń teraz