Konkurs fotograficzny pt. „Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”

Data publikacji: 19 marca 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

.
Zarząd Województwa Śląskiego Ogłasza Konkurs fotograficzny pt. „Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”

Celem konkursu jest promowanie walorów kulturowych
i przyrodniczych śląskiej wsi oraz „dobrych praktyk” służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografią i są zameldowane na terenie województwa śląskiego.

.

Zdjęcia nadesłane do konkursu będą oceniane w trzech kategoriach:
a) I kategoria – Tradycja.
b) II kategoria – Krajobraz.

.
Zarząd Województwa Śląskiego Ogłasza Konkurs fotograficzny pt. „Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”

Celem konkursu jest promowanie walorów kulturowych
i przyrodniczych śląskiej wsi oraz „dobrych praktyk” służących zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich.

Do udziału w konkursie zapraszamy osoby, które amatorsko lub profesjonalnie zajmują się fotografią i są zameldowane na terenie województwa śląskiego.

.

Zdjęcia nadesłane do konkursu będą oceniane w trzech kategoriach:
a) I kategoria – Tradycja.
b) II kategoria – Krajobraz.
c) III kategoria – „Dobre praktyki” w zakresie rozwoju śląskiej wsi

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie www.slaskie.ksow.pl.

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
ul. Ligonia 46, 40 – 037 Katowice,
Wydział Terenów Wiejskich – Sekretariat Regionalny KSOW
z dopiskiem „Konkurs fotograficzny – Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”.

Zgłoszenia należy składać do dnia 10 kwietnia 2015 roku. Zdjęcia nadesłane po wyznaczonym terminie
nie będą brały udziału w konkursie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31 maja 2015 r.

Kontakt:
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Sekretariat Regionalny KSOW
Ul. Ligonia 46; 40-037 Katowice
Tel/fax. (032) 77 40 545
E-mail: pgorzalka@slaskie.pl

Call Now ButtonZadzwoń teraz