Matematyczna mała matura w Tarnowskich Górach 2015

Data publikacji: 19 marca 2015

MATEMATYCZNA MAŁA MATURA W TARNOWSKICH GÓRACH 2015

17 marca 2015 r. w auli Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich
odbył się II Powiatowy Konkurs Matematyczny „Mała matura w Tarnowskich Górach 2015” adresowany do uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach. Konkurs jest imprezą wspierającą ideę integracji realizowaną przez Powiatową Reprezentację Młodzieży,
a jego celem jest promowanie systematycznego uczenia
się matematyki, przedmiotu obowiązkowego na maturze.

.


MATEMATYCZNA MAŁA MATURA W TARNOWSKICH GÓRACH 2015

17 marca 2015 r. w auli Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich
odbył się II Powiatowy Konkurs Matematyczny „Mała matura w Tarnowskich Górach 2015” adresowany do uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach. Konkurs jest imprezą wspierającą ideę integracji realizowaną przez Powiatową Reprezentację Młodzieży,
a jego celem jest promowanie systematycznego uczenia
się matematyki, przedmiotu obowiązkowego na maturze.

.

Po powitaniu zebranych przez dyrektora „Chemika” Ryszarda Mitręgę uczniowie przystąpili do rozwiązywania zadań II etapu Konkursu w zespołach dwuosobowych (I etap odbywał się w macierzystych szkołach).

W II etapie konkursu brało udział 86 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Tarnogórskiego:
· I LO im. S. Sempołowskiej,
· II LO im. S. Staszica,
· Wieloprofilowy Zespół Szkół,
· Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych,
· Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących,
· Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich,
· Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
· Zespół Szkół Technicznych i Usługowych.
· Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej,
· Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych
· Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie

Do III etapu zakwalifikowali się uczniowie:
W kategorii „technikum”:
·Daniel Trzeciak (ZSAP)
·Szymon Kubosz (ZSAP)
·Dominik Kwarta (ZSBA)
·Jakub Ciupka (ZSBA)
·Michał Obuchowski (ZSCHMiO)
·Mateusz Grabczyński (ZSCHMiO).

W kategorii „liceum ogólnokształcące”:
·Nikola Kańtoch (II LO)
·Elwira Jańczak (II LO)
·Julia Buchenfeld (I LO)
·Karolina Kurzacz (I LO)
·Aleksandra Janczyk (II LO)
·Monika Bąk (II LO)
·Aleksandra Gąsior (II LO)
·Michał Bieniok (II LO)

Laureatami konkursu na w kategorii „technikum” zostali:
1. Daniel Trzeciak (ZSAP) – uczeń mgr Ewy Szczyrk
Zgodnie z regulaminem konkursu uzyskał tytuł „Matematyk Powiatu Tarnogórskiego 2015 roku – technikum”
2. Mateusz Grabczyński (ZSCHMiO) – uczeń mgr Jarosława Wesołka
3. Michał Obuchowski (ZSCHMiO) – uczeń mgr Jarosława Wesołka
Laureatami konkursu w kategorii „liceum” zostali:
1.Elwira Jańczak (II LO) – uczennica mgr Dariusza Nowaka
Zgodnie z regulaminem konkursu uzyskała tytuł „Matematyk Powiatu Tarnogórskiego 2015 roku – liceum”
2. Nikola Kańtoch (II LO) – uczennica mgr Dariusza Nowaka
3.Julia Buchenfeld (I LO) –uczennica mgr Ireny Górny.

Gratulujemy uczestnikom i laureatom. Nagrody za 1,2 i 3 miejsce wręczone zostaną w czasie podsumowania Forum Edukacyjnego w terminie podanym przez Starostwo Powiatowe.

Organizatorzy bardzo serdecznie dziękują nauczycielom matematyki :
mgr Katarzynie Adach – Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich,
mgr Barbarze Nurzyńskiej – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących,
mgr Dariuszowi Nowakowi – II LO im. St. Staszica,
mgr Ewie Szczyrk – Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych,
mgr Annie Sopuch – Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych,
mgr Agnieszce Franke – Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej
mgr inż. Katarzynie Kałwak – Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Radzionkowie za pracę w Jury konkursowym i przeprowadzenie I etapu konkursu.

W II etapie konkursu uczniowie w 2-osobowych zespołach rozwiązywali zestaw 57 zadań zamkniętych.
W finałowym III etapie zestaw 9 zadań otwartych. O zwycięstwie zadecydowała suma punktów uczestnika z II i III etapu. Radością napawa fakt, że w konkursie wzięło udział 86 uczniów z wszystkich szkół powiatu, a uczestnicy reprezentowali wysoki poziom.

Być może forma konkursu wymagała będzie drobnych korekt związanych z terminem konkursu, kategoriami konkursowymi, czy też zakresem materiału w związku ze zmieniającą się podstawą programową z matematyki,
to mimo tego spotkaliśmy się ze słowami uznania zarówno ze strony nauczycieli opiekunów, jak i samych uczniów biorących udział w konkursie. Ponadto na uwagę zasługuje fakt, że praca w jury konkursowym stała
się dobrą okazją do wymiany doświadczeń nauczycieli matematyki na temat nauczania i oceniania matematyki .

Dziękujemy także dyrekcji, nauczycielom i młodzieży z klasy IB LO i II Technikum Analitycznego Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących za gościnne przyjecie uczestników konkursu w murach „Chemika”.

Organizatorzy:
Powiatowa Reprezentacja Młodzieży
Powiat Tarnogórski
mgr Irena Górny (I LO im. S. Sempołowskiej)
mgr Barbara Minkus, mgr Małgorzata Wesołek (Wieloprofilowy Zespół Szkół)
mgr Jarosław Wesołek
(Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących)

Tekst: Jarosław Wesołek

Call Now ButtonZadzwoń teraz