Komisja bezpieczeństwa i porządku

Data publikacji: 20 marca 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Dnia 17 marca br. w tut. Starostwie odbyło się posiedzenie Komisji bezpieczeństwa i porządku .

Posiedzeniu przewodniczył Pan Józef Burdziak – Starosta Tarnogórski, który przywitał wszystkich przybyłych członków Komisji. Następnie, wraz z otwarciem posiedzenia Starosta przedstawił tematykę, która sprowadzała
się do przedstawienia czterech podstawowych tematów
w zakresie których poprowadzono spotkanie.

.

W zakresie tematycznym spotkania znalazły się następujące sprawy:

1) Wprowadzenie ew. zmian i zatwierdzenie Planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2015.

Dnia 17 marca br. w tut. Starostwie odbyło się posiedzenie Komisji bezpieczeństwa i porządku .

Posiedzeniu przewodniczył Pan Józef Burdziak – Starosta Tarnogórski, który przywitał wszystkich przybyłych członków Komisji. Następnie, wraz z otwarciem posiedzenia Starosta przedstawił tematykę, która sprowadzała
się do przedstawienia czterech podstawowych tematów
w zakresie których poprowadzono spotkanie.

.

W zakresie tematycznym spotkania znalazły się następujące sprawy:

1) Wprowadzenie ew. zmian i zatwierdzenie Planu pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2015.
2) Opiniowanie Informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach
o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej w 2014.
3) Opiniowanie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2014 rok.
4) Wprowadzenie ew. zmian oraz zatwierdzenie projektu Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego.

Przedstawione powyżej sprawy zostały następnie poddane głosowaniu, a wynik głosowania jednogłośnie potwierdził zgodność i zatwierdził tym samym przedmiot głosowania.

W części uroczystej posiedzenia znalazły się dwie nominacje na Członków Komisji bezpieczeństwa i porządku
w kadencji 2014-2016.

Z rąk Starosty otrzymał nominację Radny Powiatu Pan Mariusz Kupny , a także nominowany na Członka Komisji nieobecny na spotkaniu Pan Adam Baron.

Ponad dwugodzinne spotkanie po wyczerpaniu wszelkich uwag i wniosków, zamknął dziękując wszystkim zebranym za owocne i cenne uwagi, Przewodniczący posiedzeniu Komisji Starosta Tarnogórski Pan Józef Burdziak.

Call Now ButtonZadzwoń teraz