Ogłoszenie o pierwszym przetargu pisemnym niegraniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w Nakle Śląskim przy ul. Cmentarnej

Data publikacji: 26 marca 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

ZARZĄD POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

informuje o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Nakle Śląskim przy ul. Cmentarnej, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 337/1 o pow. 1,1339 ha oznaczoną w całości jako PsIV – pastwiska trwałe, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1T/00058530/4
Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

Cena wywoławcza 605 000,00 zł netto + 23%VAT.

Wadium w pieniądzu, w wysokości 30 250,00 zł lub w obligacjach Skarbu Państwa dopuszczonych do obrotu publicznego, o sumie nominałów 30 250,00 zł.


ZARZĄD POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

informuje o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Nakle Śląskim przy ul. Cmentarnej, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu nr 337/1 o pow. 1,1339 ha oznaczoną w całości jako PsIV – pastwiska trwałe, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1T/00058530/4
Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

Cena wywoławcza 605 000,00 zł netto + 23%VAT.

Wadium w pieniądzu, w wysokości 30 250,00 zł lub w obligacjach Skarbu Państwa dopuszczonych do obrotu publicznego, o sumie nominałów 30 250,00 zł.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 29 maja 2015 roku, o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, w sali 306.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5 (parter) oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – zakładka „obwieszczenia
i zawiadomienia”. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (032) 381-37-74 lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5, w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Mieniem, w godzinach pracy urzędu.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz