Obwodnica dla Tarnowskich Gór

Data publikacji: 3 kwietnia 2015

W dniu 1.04.2015 r. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach odbyło
się spotkanie, w którym udział wzięli: Pan Wojciech Żurek Zastępca Dyrektora GDDKiA, Pan Tomasz Głogowski Poseł na Sejm RP oraz Pan Marian Szukalski Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego.
.


W dniu 1.04.2015 r. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach odbyło
się spotkanie, w którym udział wzięli: Pan Wojciech Żurek Zastępca Dyrektora GDDKiA, Pan Tomasz Głogowski Poseł na Sejm RP oraz Pan Marian Szukalski Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego.
.

Tematem spotkania było omówienie budowy obwodnicy drogowej dla Tarnowskich Gór, w szczególności wstępne założenia, przygotowanie wymaganej dokumentacji, koncepcje przebiegu trasy oraz możliwość realizacji przedsięwzięcia. Obecnie przedmiotowe zadanie jest na 3 miejscu listy rezerwowej zadań inwestycyjnych.

„Kluczowym celem prowadzonych rozmów jest doprowadzenie by zadanie pod nazwą budowa obwodnicy drogowej dla Tarnowskich Gór znalazło się na liście podstawowej zadań inwestycyjnych”- wyjaśnia Pan Tomasz Głogowski Poseł na Sejm RP.

Zadzwoń teraz Skip to content