OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Data publikacji: 3 kwietnia 2015

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015
w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 29/112/2015 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 02 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie ekologii
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, która dostępna jest poniżej.


Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015
w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 29/112/2015 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 02 kwietnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie ekologii
i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, która dostępna jest poniżej.

Ponadto zamieszczamy obowiązujący wzór oferty na realizację zadania publicznego (załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania – Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Call Now ButtonZadzwoń teraz