Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury

Data publikacji: 10 kwietnia 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego podjął Uchwałę nr 30/116/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Termin składania ofert upływa w dniu 4 maja 2015 roku.

Szczegółowe informacje m.in. o:
– wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
– zasadach przyznawania dotacji,
– terminach i warunkach realizacji zadania,

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego podjął Uchwałę nr 30/116/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Termin składania ofert upływa w dniu 4 maja 2015 roku.

Szczegółowe informacje m.in. o:
– wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
– zasadach przyznawania dotacji,
– terminach i warunkach realizacji zadania,
– terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w treści uchwały.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Strategii, Promocji
i Sportu Starostwa Powiatowego
w Tarnowskich Górach, ul. Sienkiewicza 16, pok. 102, tel. 32 381 87 53.

Rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania zostało opublikowane
w Dzienniku Ustaw z dnia 10 stycznia 2010 r. (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25).

Call Now ButtonZadzwoń teraz