Targi Pracy

Data publikacji: 14 kwietnia 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W dniu 10 kwietnia 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowskich Górach zorganizował Targi Pracy,
nad którymi honorowy patronat objął starosta Powiatu Tarnogórskiego pan Józef Burdziak.

Spotkanie – przy licznym udziale osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz osób zainteresowanych problematyką rynku pracy – odbyło się w Tarnogórskim Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego.

W Targach udział wzięło 48 wystawców, wśród których znajdowało się:

– 21 pracodawców z terenu powiatu i miast ościennych,

W dniu 10 kwietnia 2015 roku Powiatowy Urząd Pracy
w Tarnowskich Górach zorganizował Targi Pracy,
nad którymi honorowy patronat objął starosta Powiatu Tarnogórskiego pan Józef Burdziak.

Spotkanie – przy licznym udziale osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz osób zainteresowanych problematyką rynku pracy – odbyło się w Tarnogórskim Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego.

W Targach udział wzięło 48 wystawców, wśród których znajdowało się:

– 21 pracodawców z terenu powiatu i miast ościennych,
– 8 urzędów pracy ( w tym WUP Katowice oraz urzędy pracy z: Chorzowa, Bytomia,Katowic, Piekar Śląskich, Lublińca, Gliwic oraz Tarnowskich Gór),
– 1 jednostka szkoleniowa (NPKK Kursant)
– 3 szkoły (Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespół Szkół Chemiczno – Medycznych i
Ogólnokształcących, Centrum Nauki i Biznesu ŻAK)
– 4 przedstawicielstwa Ochotniczych Hufców Pracy (OHP Pyskowice, OHP Radzionków,
OHP Tarnowskie Góry, OHP Katowice),
– 4 organizacje współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia ( ZUS Inspektorat
Tarnowskie Góry, Wolny Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Tarnowskich
Górach, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach oraz
Inkubator Przedsiębiorczości z Tarnowskich Gór)
– 7 agencji pośrednictwa pracy i pracy tymczasowej (TIGER Job, Pflege mit Herzen, Inter
Kadra, TIMEWORK Sp. z o.o., MANPOWER, EMAT HRC, PROMEDICA 24)

Pracodawcy, agencje pracy, powiatowe urzędy pracy oraz hufce pracy uczestniczące w Targach miały
do dyspozycji razem 1165 ofert zatrudnienia. Wolne wakaty oferowane na Targach koncentrowały
się w przeważającej części w branżach: handlowej (143 miejsca pracy), umysłowej (108 miejsc pracy), prac fizycznych oraz usług (różne stanowiska) (191 miejsc pracy), gastronomicznej i hotelarskiej (88 miejsc pracy), budownictwa (66 miejsc pracy), przetwórstwa i obróbki metali (41 miejsc pracy), usług prozdrowotnych (opiekunowie) (159 miejsc pracy), operatorów maszyn i urządzeń (85 miejsc pracy), odzieżowej (31 miejsc pracy), stolarstwa i obróbki drewna (20 miejsc pracy), motoryzacji / transportu (73 miejsca pracy), elektrycznej/elektronicznej (104 miejsca pracy) oraz informatyki i IT (12 miejsc pracy). Dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności dostępnych było 34 oferty pracy w różnych branżach i specjalnościach (prace porządkowe, ochrona mienia, prace umysłowe na różnych stanowiskach).

Zaproszone jednostki szkoleniowe i edukacyjne oferowały w szczególności kursy zawodowe oraz możliwości podwyższenia własnych kwalifikacji zawodowych, wśród których można wymienić: uprawnienia SEP, kwalifikacje związane z transportem drogowym, szkolenia z obsługi specjalistycznych maszyn i urządzeń, kursy z zakresu usług prozdrowotnych, kursy księgowości komputerowej i oraz szkolenia tzw. miękkie. Bogata była także oferta kształcenia ustawicznego.

Wraz z Cechem Rzemiosł Różnych w Tarnowskich Górach przygotowano prezentację niektórych zawodów rzemieślniczych dla młodzieży szkół gimnazjalnych. Osoby zainteresowane miały możliwość zapoznać się z pracą cukiernika, pracownika budowlanego oraz fryzjera. Prezentacje przygotowały firmy: Józef Zdebik Cukiernictwo – Wytwórnia Lodów, Cukiernictwo LK-Maj M.Kokot, A. Lendźwa, J. Kokot Sp. j., Zakład Fryzjerski Damsko-Męski Roman Lorenc oraz Zakład Remontowo-Budowlany Wojciech Sprot.

Ponadto na miejscu doradca zawodowy Urzędu udzielał informacji zawodowej, m.in. z zakresu sporządzania dokumentów aplikacyjnych, planowania działań zawodowych oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych.

W trakcie Targów osoby zainteresowane mogły również zapoznać się z wieloma ofertami pracy w ramach sieci EURES – świadczących usługi pośrednictwa pracy w krajach EU/EOG. Upowszechniane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oferty obejmowały zawody związane z: pracą umysłową (inżynierowie, specjaliści
oraz menadżerowie różnych specjalności), opieką medyczną (opiekunowie, pielęgniarki, technicy medyczni
i laboranci), pracami fizycznymi w różnych zawodach (montażyści, prace sezonowe przy zbiorach owoców
i warzyw), obróbki metali (spawacz, szlifierz), gastronomią (kelner, kucharz, rzeźnik), budownictwem, usługami oraz w innych specjalizacjach (motoryzacja).

Tekst: Monika Kłosińska-Tomera PUP Tarnowskie Góry

Call Now ButtonZadzwoń teraz