Zakończenie Kwalifikacji Wojskowych w 2015 r. w Powiecie Tarnogórskim

Data publikacji: 14 kwietnia 2015

W dniu 13 kwietnia br. zakończyła swoją pracę Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Tarnogórskiego powołana zarządzeniem Wojewody Śląskiego w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej w roku bieżącym przystąpiło blisko 780 mężczyzn urodzonychw 1996 roku oraz urodzonych
w latach wcześniejszych, którzy m.in. nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Temu samemu obowiązkowi podlegają także kobiety, które
w roku bieżącym kończą naukę na studiach medycznych

W dniu 13 kwietnia br. zakończyła swoją pracę Powiatowa Komisja Lekarska dla Powiatu Tarnogórskiego powołana zarządzeniem Wojewody Śląskiego w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Do kwalifikacji wojskowej w roku bieżącym przystąpiło blisko 780 mężczyzn urodzonychw 1996 roku oraz urodzonych
w latach wcześniejszych, którzy m.in. nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Temu samemu obowiązkowi podlegają także kobiety, które
w roku bieżącym kończą naukę na studiach medycznych
lub weterynaryjnych – w roku bieżącym do kwalifikacji wojskowej przystąpiło łącznie 10 kobiet w tym dwie ochotniczki, zamierzające studiować na kierunkach „wojskowych”.

Uroczystego zamknięcia „kwalifikacji wojskowej” dokonał Starosta Tarnogórski – Pan Józef Burdziak
oraz przedstawiciel Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Gliwicach – kmdr ppor. Dariusz Szlachcic,
którzy podziękowali wszystkim członkom Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz pisarkom – paniom zatrudnionym podczas kwalifikacji do zakładania ewidencji wojskowej.

Call Now ButtonZadzwoń teraz