Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Data publikacji: 16 kwietnia 2015

Wręczenie podziękowań, listów gratulacyjnych oraz wybór prezydium i sekretarza – tak wyglądało inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach, które odbyło się w dniu 14 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Starosta Powiatu Tarnogórskiego Józef Burdziak podziękował powołanym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego członkom Rady działającej w latach 2013 – 2015 za sumienne wykonywanie obowiązków wynikających

Wręczenie podziękowań, listów gratulacyjnych oraz wybór prezydium i sekretarza – tak wyglądało inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach, które odbyło się w dniu 14 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

Starosta Powiatu Tarnogórskiego Józef Burdziak podziękował powołanym przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego członkom Rady działającej w latach 2013 – 2015 za sumienne wykonywanie obowiązków wynikających
z pełnionych funkcji, rzetelną i społeczną pracę na rzecz rozwoju organizacji pozarządowych, współpracę
z samorządem oraz wręczył listy gratulacyjne z okazji powołania członków Rady na kadencję 2015-2017.

Rada III kadencji będzie funkcjonowała w składzie:
1. Przedstawiciel Rady Powiatu: Maria Ożga,
2. Przedstawiciel Rady Powiatu: Stanisław Torbus,
3. Przedstawiciel Zarządu Powiatu: Marian Szukalski- Wicestarosta,
4. Przedstawiciel Zarządu Powiatu: Andrzej Elwart – Członek Zarządu,
5. Aniela Jany – Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych,
6. Alicja Kosiba – Lesiak – Stowarzyszenie “Śląski Dzwon Nadziei”,
7. Adam Płonka – Stowarzyszenie Przymierze Śląskie,
8. Maria Rogocz – Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne w Kaletach,
9. Eugeniusz Witek- Stowarzyszenie “Przyjazny Samorząd”,
10.Krystyna Graca – Uczniowski Klubu Sportowy „Orzeł” Miedary
11.Irena Kulisz – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej.

Podczas posiedzenia w głosowaniu jawnym wybrano Przewodniczącego Rady Eugeniusza Witka, Wiceprzewodniczącą Krystynę Gracę oraz Sekretarza Irenę Kulisz.

Call Now ButtonZadzwoń teraz