Ogłoszenie o drugim przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej budynkiem garażowym działki gruntu położonej w Nakle Śląskim przy ul. Sportowców.

Data publikacji: 21 kwietnia 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

ZARZĄD POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

informuje o przeznaczeniu do sprzedaży, w trybie drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego położonej w Nakle Śląskim przy ul. Sportowców stanowiącej zabudowaną budynkiem garażowym, działkę gruntu nr 274/14 o pow. 0,0184 ha oznaczoną jako Bi – inne tereny zabudowane, zapisaną w księdze wieczystej GL1T/00056937/3 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

Cena wywoławcza 20 000,00 zł


ZARZĄD POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

informuje o przeznaczeniu do sprzedaży, w trybie drugiego przetargu pisemnego nieograniczonego, nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego położonej w Nakle Śląskim przy ul. Sportowców stanowiącej zabudowaną budynkiem garażowym, działkę gruntu nr 274/14 o pow. 0,0184 ha oznaczoną jako Bi – inne tereny zabudowane, zapisaną w księdze wieczystej GL1T/00056937/3 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach.

Cena wywoławcza 20 000,00 zł

Wadium w pieniądzu, w wysokości 2 000,00 zł lub w obligacjach Skarbu Państwa dopuszczonych do obrotu publicznego, o sumie nominałów 2 000,00 zł

Część jawna drugiego przetargu odbędzie się w dniu 22 maja 2015 roku, o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, w sali 306.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5 (parter) oraz opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – zakładka obwieszczenia i zawiadomienia. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (032) 381-37-74 lub w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ulicy Karłuszowiec 5, w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Mieniem, w godzinach pracy urzędu.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz