Wizyta w Ministerstwie Środowiska

Data publikacji: 27 kwietnia 2015

22 kwietnia 2015 r. Pan Marian Szukalski Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego uczestniczył w zorganizowanym przez Pana Tomasza Głogowskiego Posła na Sejm RP
w Ministerstwie Środowiska w Warszawie spotkaniu
z wiceministrem środowiska Stanisławem Gawłowskim.
W spotkaniu wziął udział również prezes WFOŚiGW
w Katowicach Andrzej Pilot.

W trakcie rozmów ministrowi Gawłowskiemu zostały przedstawione przygotowania do ostatniego etapu likwidacji wysypisk po Zakładach Chemicznych “Tarnowskie Góry”,
w szczególności zapewnienia finansowania prac
z tym związanych.

.

22 kwietnia 2015 r. Pan Marian Szukalski Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego uczestniczył w zorganizowanym przez Pana Tomasza Głogowskiego Posła na Sejm RP
w Ministerstwie Środowiska w Warszawie spotkaniu
z wiceministrem środowiska Stanisławem Gawłowskim.
W spotkaniu wziął udział również prezes WFOŚiGW
w Katowicach Andrzej Pilot.

W trakcie rozmów ministrowi Gawłowskiemu zostały przedstawione przygotowania do ostatniego etapu likwidacji wysypisk po Zakładach Chemicznych “Tarnowskie Góry”,
w szczególności zapewnienia finansowania prac
z tym związanych.

.
W tej chwili zadanie to znajduje się zarówno na liście projektów, które mają być finansowane ze środków europejskich w nowej perspektywie finansowej, jak również alternatywnie przygotowywane jest finansowanie
go ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Likwidacja niebezpiecznych wysypisk musi zostać dokończona. Powiat tarnogórski traktuje to zadanie priorytetowo, dlatego podjął decyzję o przygotowywaniu dwóch wariantów finansowania – mówi Wicestarosta Tarnogórski Marian Szukalski.

Zadzwoń teraz Skip to content