Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie nauki

Data publikacji: 30 kwietnia 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 36/138/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia.27.04.2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, która dostępna jest poniżej.


Zarząd Powiatu Tarnogórskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 36/138/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia.27.04.2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, która dostępna jest poniżej.

Ponadto zamieszczamy wzór oferty na realizację zadania publicznego (załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania – Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Call Now ButtonZadzwoń teraz