Obchody Święta 3 maja

Data publikacji: 4 maja 2015

Mszą świętą w intencji Ojczyzny i Powiatu Tarnogórskiego rozpoczęto tegoroczne obchody 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 94 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. Przedstawiciele władz powiatu, miasta, władz wojewódzkich, posłowie, a także członkowie organizacji pozarządowych, harcerze i reprezentanci służb mundurowych złożyli kwiaty pod tablicami pamięci. Podczas uroczystości wartę honorową pełnili żołnierze. Uroczystości uświetniła swoim występem Tarnogórska Orkiestra Dęta.


Mszą świętą w intencji Ojczyzny i Powiatu Tarnogórskiego rozpoczęto tegoroczne obchody 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 94 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. Przedstawiciele władz powiatu, miasta, władz wojewódzkich, posłowie, a także członkowie organizacji pozarządowych, harcerze i reprezentanci służb mundurowych złożyli kwiaty pod tablicami pamięci. Podczas uroczystości wartę honorową pełnili żołnierze. Uroczystości uświetniła swoim występem Tarnogórska Orkiestra Dęta.

W swoim przemówieniu Józef Burdziak – Starosta Tarnogórski podkreślił, że „3 maja 1791 r. był dla narodu polskiego dniem świetności. Pamięć o drugiej w dziejach świata spisanej konstytucji narodowej przez kolejne pokolenia pomagała podtrzymywać polskie dążenia
do niepodległości i stworzenia sprawiedliwego ładu społecznego”. Starosta podkreślił także, że „Polski patriotyzm ma wiele wymiarów, każdy obywatel ma też pełne prawo do jego osobistego przeżywania. Pamiętajmy jednak,że jest on potrzebny – myślenie i troska o państwo, poszanowanie jego instytucji i osób wypełniających zadania państwowe, to w pewnym sensie szacunek dla samych siebie. Także to przesłanie stanowi dzisiaj dziedzictwo majowej konstytucji. Nie da się zaś zrozumieć naszej historii, naszego patriotyzmu bez jego, jakże często opartego na naszej wierze – duchowego dziedzictwa, będącego podstawą narodowej tożsamości”

Przypomniał również, że 3 maja jest w historii naszego regionu dniem szczególnym, ponieważ w tym dniu obchodzimy także 94 rocznicę wybuchu III Powstania Śląskiego. „Jak co roku składamy w tym miejscu hołd powstańcom śląskim, których bohaterski zryw z 3 maja 1921 roku w historii Polski zapisał się złotymi literami.
W dokonaniach Wojciecha Korfantego i dowodzonych przez Niego bohaterów tego zwycięskiego powstania dostrzegamy wyraźne analogie do idei zawartych w Konstytucji 3 Maja” – mówił Starosta.

Zadzwoń teraz Skip to content