Bezpłatne Programy Profilaktyczne

Data publikacji: 3 czerwca 2015

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o możliwości skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych
w ramach programu:

o profilaktyki chorób układu krążenia
o profilaktyki gruźlicy
o profilaktyki chorób odtytoniowych w tym POCHP


Śląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o możliwości skorzystania z bezpłatnych badań profilaktycznych
w ramach programu:

o profilaktyki chorób układu krążenia
o profilaktyki gruźlicy
o profilaktyki chorób odtytoniowych w tym POCHP

Zadzwoń teraz Skip to content