Odwiedziny u Borowiaków

Data publikacji: 14 lipca 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Pochód Borowiaków, Kiermasz Borowiecki, Festiwal Muzyki Myśliwskiej, Turniej Strzelecki o Miecze Grunwaldzkie – to wydarzenia, w których uczestniczyli w Tucholi przedstawiciele powiatu tarnogórskiego: starosta Józef Burdziak, wicestarosta Marian Szukalski i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gryc. Tym razem była to wizyta kurtuazyjna, odświętna, zorganizowana z okazji Dni Borów Tucholskich, ale towarzyszyły jej również rozmowy o charakterze roboczym, dotyczące podobieństw i różnic w funkcjonowaniu obydwu powiatów – tarnogórskiego i tucholskiego – których partnerstwo trwa już 13 lat.

Pochód Borowiaków, Kiermasz Borowiecki, Festiwal Muzyki Myśliwskiej, Turniej Strzelecki o Miecze Grunwaldzkie – to wydarzenia, w których uczestniczyli w Tucholi przedstawiciele powiatu tarnogórskiego: starosta Józef Burdziak, wicestarosta Marian Szukalski i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Gryc. Tym razem była to wizyta kurtuazyjna, odświętna, zorganizowana z okazji Dni Borów Tucholskich, ale towarzyszyły jej również rozmowy o charakterze roboczym, dotyczące podobieństw i różnic w funkcjonowaniu obydwu powiatów – tarnogórskiego i tucholskiego – których partnerstwo trwa już 13 lat.
– Wspólnie ze starostą Michałem Mrozem mieliśmy przyjemność uczestniczyć w sobotnim Pochodzie Borowiaków, który, jak się dowiedziałem, powstał z inspiracji tarnogórskim Pochodem Gwarkowskim i jest współfinansowany przez Województwo Kujawsko-Pomorskie – wspomina starosta Józef Burdziak. – Po jego zakończeniu odbyły się obchody 20-lecia Bractwa Strzeleckiego w Tucholi, w których uczestniczyli przedstawiciele bractw z całego regionu, a nawet z Niemiec i Czech. Nie zabrakło też przedstawicieli Bractwa Strzeleckiego z Tarnowskich Gór.
W Historycznym Pochodzie Borowiaków ulicami Tucholi przeszła też delegacja tarnogórskiego Cechu Rzemiosł Różnych.
– Nasza współpraca z cechem z Tucholi trwa tak długo, jak partnerstwo naszych dwóch powiatów – mówi Jadwiga Kubisa, dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych w Tarnowskich Górach. – Odwiedzamy się wzajemnie dwa razy w roku, ale nie są to tylko kontakty od święta. Współpracujemy również na co dzień. Wymieniamy poglądy i doświadczenia, pomagamy sobie wzajemnie. Na przykład teraz uczeń z Tucholi będzie zdawał egzamin czeladniczy w zawodzie obuwnika w katowickiej Izbie Rzemieślniczej, ponieważ w Bydgoszczy nie ma odpowiedniej komisji egzaminacyjnej.
Przedstawiciele tarnogórskiego samorządu powiatowego przywieźli z Tucholi nie tylko wspomnienia i pamiątkowe zdjęcia, ale także kilka roboczych obserwacji i doświadczeń, które być może uda się przenieść na tarnogórski grunt.
– Modelowe jest, w mojej ocenie, funkcjonowanie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tucholi – mówi starosta Burdziak. – Mieliśmy również okazję gościć w hoteliku działającym jako Zakład Aktywności Zawodowej osób niepełnosprawnych, który wywarł na nas bardzo pozytywne wrażenie.
Zakład Aktywności Zawodowej – to jedna z form przedsiębiorstwa społecznego. Jego celem jest rehabilitacja społeczna i zawodowa zatrudnionych w nim osób niepełnosprawnych. Dochody, które osiąga zakład, przeznaczone są m.in. na doposażenie stanowisk pracy niepełnosprawnych, wsparcie ich rehabilitacji i potrzeb związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie. ZAZ w Tucholi zajmuje się działalnością usługową: noclegową, gastronomiczną, konferencyjną a także prowadzi park zabaw dla dzieci.
– Z naszym partnerskim powiatem łączy nas również to, że powiat tucholski, podobnie jak tarnogórski, jest w trakcie realizacji programu naprawczego – stwierdza starosta Burdziak. – Możemy się więc dzielić doświadczeniami dotyczącymi wychodzenia z kryzysu.
Rewizyta samorządowców z Tucholi w Tarnowskich Górach odbędzie się we wrześniu, podczas Gwarków.

Call Now ButtonZadzwoń teraz