BIP
Logotyp Ucze sie w TG

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 782 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz umieszczony na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl, na okres od 14 lipca 2015 roku do 4 sierpnia 2015 roku wykaz nieruchomości będących własnością Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 41,35 m2, położony w Radzionkowie przy

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje, że na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 782 z późn. zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5 oraz umieszczony na stronie internetowej www.powiat.tarnogorski.pl, na okres od 14 lipca 2015 roku do 4 sierpnia 2015 roku wykaz nieruchomości będących własnością Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 41,35 m2, położony w Radzionkowie przy
ul. Sikorskiego 7b/II (jednostka ewidencyjna: Radzionków, obręb: Radzionków, km 20) wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą o pow. 6,45 m2) oraz udziałem w wysokości 17/1000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo własności gruntu (działki nr 1744/23 o pow. 0,3680 ha, zapisanej w KW nr GL1T/00070593/3) oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie
do użytku właścicieli lokali.

Call Now ButtonZadzwoń teraz