Wkrótce remont oczyszczalni

Data publikacji: 20 lipca 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Na remont oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Miedarach Zarząd Powiatu Tarnogórskiego przeznaczył w tym roku 30 tysięcy złotych. Na przełomie lipca i sierpnia Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem uruchomi procedurę wyłonienia wykonawcy, któremu zleci prace remontowe. Starosta Józef Burdziak przewiduje, że ich zakończenie nastąpi jesienią tego roku.


Na remont oczyszczalni ścieków przy Domu Pomocy Społecznej w Miedarach Zarząd Powiatu Tarnogórskiego przeznaczył w tym roku 30 tysięcy złotych. Na przełomie lipca i sierpnia Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem uruchomi procedurę wyłonienia wykonawcy, któremu zleci prace remontowe. Starosta Józef Burdziak przewiduje, że ich zakończenie nastąpi jesienią tego roku.

Oczyszczalnia po remoncie będzie spełniała wszystkie wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Call Now ButtonZadzwoń teraz