Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy

Data publikacji: 20 lipca 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 518 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz obejmuje następujące nieruchomości:
– działka nr 2262/1 obręb Żyglin,
– działka nr 1670/1 obręb Żyglin.


Na podstawie art. 35 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 518 ze zm.) Starosta Tarnogórski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz obejmuje następujące nieruchomości:
– działka nr 2262/1 obręb Żyglin,
– działka nr 1670/1 obręb Żyglin.

Call Now ButtonZadzwoń teraz