Strażacki jubileusz

Data publikacji: 27 lipca 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Strażacy z miejscowości Ossy w gminie Ożarowice zaprosili starostę tarnogórskiego Józefa Burdziaka na uroczystość z okazji 90-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej. Jubileuszowe obchody odbędą się w sobotę 1 sierpnia.


Strażacy z miejscowości Ossy w gminie Ożarowice zaprosili starostę tarnogórskiego Józefa Burdziaka na uroczystość z okazji 90-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej. Jubileuszowe obchody odbędą się w sobotę 1 sierpnia.

Rozpoczną się o godz. 14.00 od dziękczynnej mszy świętej, po której nastąpi m.in. przekazanie OSP Ossy nowego sztandaru i jego dekoracja, a także wręczenie medali i odznak. O 17.30 wystąpi zespół Duo Fenix – Dwa Fyniki, a po koncercie rozpocznie się zabawa taneczna.

Głównym powodem powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ossach była seria pożarów, które wybuchły we wsi w 1925 roku. Trawiły one domostwa, obory, zabudowania gospodarcze, kryte słomą i papą. Ludzie często tracili dorobek całego swego życia. Organizatorem i założycielem OSP w Ossach, był sołtys Józefat Czapla.
Pierwsza remiza zbudowana z desek powstała w 1926 r. A w 1927 r. straż otrzymała pierwszą pompę ręczną, tzw. Sikawkę. Dopiero w 1934 r. dorobiła się strażackego wozu konnego. W tym czasie Ochotnicza Straż Pożarna utrzymywała się z własnych składek oraz z dochodów z imprez rozrywkowych, głównie zabaw tanecznych.
29 kwietnia 1929 r. powstała w Ossach pierwsza żeńska drużyna.
Od 1939 r. do 1945 z powodu wybuchu II Wojny Światowej działalność straży została zawieszona. Dopiero 21 kwietnia 1945 r., na wniosek Zarządu Powiatowego Straży Pożarnej, odbyło się pierwsze od sześciu lat Walne Zebranie OSP, na którym wybrano pierwszy powojenny zarząd.
W latach 50. druhowie zaczęli apelować o wybudowanie nowej murowanej strażnicy. W 1961 roku kupiono 100 metrów sześciennych kamienia wapiennego i 10 000 sztuk cegły i rozpoczęto starania o pozwolenie na budowę nowej murowanej strażnicy. 24 października 1969 r. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tąpkowicach podjęło uchwałę w sprawie budowy Remizy Strażackiej w Ossach.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich druhów i miejscowej ludności 20 maja 1971 roku budowa została zakończona.
28 lutego 1977 r. OSP w Ossach kupiła z własnych funduszy pierwszy w historii jednostki samochód pożarniczy marki STAR 25.
2 września 1979 r. odbyła się uroczystość wręczenia jednostce Sztandaru 50-lecia.
16 września 1982 r. OSP otrzymała samochód pożarniczy nowszej generacji, marki STAR 28 , od Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.
Z czasem jednostka rozwinęła się i zgromadziła wiele sprzętu, dla którego dotychczasowe pomieszczenia okazały się niewystarczające. Stąd też, ponownie z dużym zaangażowaniem druhów i całego społeczeństwa, podjęto się modernizacji i rozbudowy remizy. Dobudowano dwa garaże, klatkę schodową i nadbudówkę nad starymi i nowymi garażami. Modernizacja strażnicy trwała 22 lata. Dopiero w 2009 r. całkowicie została zmodernizowana stara i nowa część remizy. Obecnie budynek ten służy nie tylko strażakom, ale wszystkim mieszkańcom. Organizowane są tu zebrania wiejskie, imprezy okolicznościowe, uroczystości strażackie, towarzyskie i rodzinne.
Jednostka, oprócz Sztandaru 50-lecia istnienia, posiada też Sztandar Młodzieżowy, który otrzymała w 2004 roku w Celinach z rąk prezesa Zarządu Powiatowego OSP RP w Tarnowskich Górach.
OSP Ossy ma dwa samochody pożarnicze. Jeden to STAR 244, a drugim jest lekki Ford Transit.

Zadzwoń teraz