BIP

Strażackie święto w Ossach

Data publikacji: 3 sierpnia 2015

Sołectwo Ossy – najmniejsze w gminie Ożarowice, liczące około 430 mieszkańców – od dziesięcioleci opiera się na strażakach z OSP i kobietach z Koła Gospodyń Wiejskich. Nic dziwnego, że sobotnia uroczystość 90-lecia działalności OSP w Ossach była świętem całej lokalnej społeczności.

Sołectwo Ossy – najmniejsze w gminie Ożarowice, liczące około 430 mieszkańców – od dziesięcioleci opiera się na strażakach z OSP i kobietach z Koła Gospodyń Wiejskich. Nic dziwnego, że sobotnia uroczystość 90-lecia działalności OSP w Ossach była świętem całej lokalnej społeczności.
Wśród zaproszonych gości byli: starosta tarnogórski Józef Burdziak, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jarosław Czapla, poseł Tomasz Głogowski, radna wojewódzka Lucyna Ekkert i prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Andrzej Pilot. Honory domu pełnili: wójt Ożarowic Grzegorz Czapla, sołtys Oss Kazimiera Kocyga, prezes OSP w Ossach Grzegorz Kańtoch i naczelnik Krzysztof Kotuła.
Uroczystości rozpoczęła msza polowa w intencji druhów i druhen. Po niej nastąpiło wręczenie strażakom nowego sztandaru, poprzedzone symbolicznym przybijaniem ozdobnych gwoździ przez fundatorów, władze samorządowe i zaproszonych gości. Po dekoracji sztandaru, zasłużonym członkom OSP wręczono odznaki i odznaczenia, po czym nastąpiły okolicznościowe przemówienia.
Starosta Józef Burdziak podziękował druhom i druhnom za niesienie dobrowolnej i bezinteresownej pomocy mieszkańcom naszego powiatu, za pełną poświęcenia służbę na rzecz ratowania ich życia i mienia oraz czynny udział w integracji lokalnego środowiska. Życzył im satysfakcji, wytrwałości i sukcesów, opieki świętego Floriana, a co najważniejsze – tylu powrotów, co wyjazdów.
Na zakończenie części oficjalnej zaproszeni goście wspólnie przecięli wstęgę, otwierając nowoczesną, zlokalizowaną w sąsiedztwie remizy i placu zabaw dla dzieci, siłownię pod chmurką . Zlokalizowane tam urządzenia do ćwiczeń fizycznych na wolnym powietrzu służyć będą wszystkim mieszkańcom sołectwa.
Warto wspomnieć, że z okazji jubileuszu wydana została ilustrowana monografia autorstwa Jacka Malikowskiego, zatytułowana „Z dala od uczęszczanej szosy. Strażacy z Oss”.

Call Now ButtonZadzwoń teraz