BIP
Logotyp Ucze sie w TG

Do 31 sierpnia w kancelarii Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5 w Tarnowskich Górach (pokój nr 1, parter) przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium dla studentów.
O stypendia starać się mogą studenci po pierwszym roku nauki, będący mieszkańcami powiatu tarnogórskiego. Średnia ocen studenta za rok poprzedzający ubieganie się o stypendium musi wynosić co najmniej 4,8.

Do 31 sierpnia w kancelarii Starostwa Powiatowego przy ul. Karłuszowiec 5 w Tarnowskich Górach (pokój nr 1, parter) przyjmowane są wnioski o przyznanie stypendium dla studentów.
O stypendia starać się mogą studenci po pierwszym roku nauki, będący mieszkańcami powiatu tarnogórskiego. Średnia ocen studenta za rok poprzedzający ubieganie się o stypendium musi wynosić co najmniej 4,8.
Warunki uzyskania stypendium dla studentów określa uchwała nr XXIV/267/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie: określenia zasad przyznawania pomocy materialnej studentom Powiatu Tarnogórskiego ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr XXV/307/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku.
Szczegółowe zasady i warunki jakie musi spełniać stypendysta oraz wzory wniosków znajdują się w załącznikach.
Dodatkowe informacje dotyczące stypendiów można uzyskać u Katarzyny Wilk – inspektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego, pod numerem telefonu 032 381 37 69.

Call Now ButtonZadzwoń teraz