Jesteśmy zespołem

Data publikacji: 7 sierpnia 2015
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Izabela Paprotna, prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. Bronisława Hagera, została dziś przedstawiona przedstawicielom kadry medycznej przez starostę tarnogórskiego Józefa Burdziaka i Andrzeja Elwarta – członka Zarządu Powiatu.


Izabela Paprotna, prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. Bronisława Hagera, została dziś przedstawiona przedstawicielom kadry medycznej przez starostę tarnogórskiego Józefa Burdziaka i Andrzeja Elwarta – członka Zarządu Powiatu.

Odbyło się to na cotygodniowym piątkowym spotkaniu ordynatorów. Pani prezes zadeklarowała, że w kolejnych, roboczych spotkaniach ordynatorów również będzie uczestniczyła, ponieważ chce się czuć członkiem zespołu i być – jak to określiła – „w krwiooobiegu szpitala”. Zadeklarowała przy tym, że bardzo ceni sobie informacje zwrotne, zwłaszcza negatywne, bo choć ma plan naprawy sytuacji szpitala, to zdaje sobie sprawę, że bez pracy zespołowej z kadrą medyczną i zarządzającą nie zdoła go zrealizować.
Starosta Józef Burdziak zadeklarował wsparcie samorządu powiatowego dla pierwszego wybranego w drodze konkursu prezesa szpitala. Z kolei przewodniczący Rady Ordynatorów Adam Tiszler, wspominając środowe spotkanie, które odbyło się w starostwie, podkreślił, że wszyscy obecni na nim radni, także ci opozycyjni, deklarowali zgodną współpracę dla dobra szpitala. Dyrektor do spraw medycznych Ewa Grała podkreśliła, że szpitalowi szkodzą wszelkie plotki (choćby nieprawdziwa pogłoska, że nie świadczy on pacjentom usług onkologicznych), a także spory i insynuacje, ponieważ najbardziej potrzeba mu teraz spokoju i przywrócenia mu renomy jako placówki świadczącej mieszkańcom powiatu tarnogórskiego usługi medyczne na wysokim poziome.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz dyrekcji Aresztu Śledczego. Składając prezes Izabeli Paprotnej życzenia i gratulacje, zapowiedzieli swoją gotowość do kontaktów roboczych.

Call Now ButtonZadzwoń teraz