Skrzyżowanie z Unii

Data publikacji: 20 sierpnia 2015

W latach 2009 – 2010 Powiat Tarnogórski pozyskał ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 środki na budowę ronda w miejscu skrzyżowania ulic Gliwickiej i Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach
Nazwa projektu : Przebudowa skrzyżowania ulic Gliwickiej – Wyszyńskiego – Legionów w Tarnowskich Górach
Wartość projektu ogółem : 1 252 825,61 zł
Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – 85% wartości inwestycji.

W latach 2009 – 2010 Powiat Tarnogórski pozyskał ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 środki na budowę ronda w miejscu skrzyżowania ulic Gliwickiej i Wyszyńskiego w Tarnowskich Górach
Nazwa projektu : Przebudowa skrzyżowania ulic Gliwickiej – Wyszyńskiego – Legionów w Tarnowskich Górach
Wartość projektu ogółem : 1 252 825,61 zł
Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 – 85% wartości inwestycji.
Przedmiotem projektu była przebudowa skrzyżowania ulic Gliwickiej i Legionów poprzez budowę ronda. Realizacja projektu zwiększyła bezpieczeństwo ruchu na skrzyżowaniu dzięki eliminacji problemu braku widoczności z wlotu podporządkowanego,. Przejścia dla pieszych zorganizowano przez wyspy dzielące, co z kolei umożliwiło przeprowadzenie pieszych przez jeden pas ruchu jednocześnie. Projekt wpłynął na zwiększenie płynności oraz uspokojenie ruchu drogowego na jednym z newralgicznych punktów zatłoczonej sieci drogowej w Tarnowskich Górach. Rondo bezpośrednio przyczyniło się do zwiększenia przepustowości skrzyżowania i poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Inwestycja została zrealizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 w ramach priorytetu VII Transport, Działanie 7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, Poddziałanie 7.1.2

Call Now ButtonZadzwoń teraz