BIP
Logotyp Ucze sie w TG

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 782 z późn. zm.), został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, na okres od 21 sierpnia 2015 roku do 11 września 2015 roku, wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Tarnowskich Górach przy ul.

Zarząd Powiatu Tarnogórskiego informuje, iż na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 782 z późn. zm.), został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach przy ul. Karłuszowiec 5, na okres od 21 sierpnia 2015 roku do 11 września 2015 roku, wykaz nieruchomości będącej własnością Powiatu Tarnogórskiego przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 29, obejmującej działkę gruntu nr 5661/88 o powierzchni 0,3925 ha, oznaczonej w całości jako Bi – inne tereny zabudowane, dla której w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach prowadzona jest księga wieczysta nr GL1T/00053397/4.

Pełna treść wykazu znajduje się w załączeniu.

Call Now ButtonZadzwoń teraz