Uwaga, nowe wzory wniosków „budowlanych”

Data publikacji: 27 sierpnia 2015

Informujemy wszystkich inwestorów oraz projektantów, że od 20 sierpnia 2015 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24-07-2015, w sprawie wzorów następujących dokumentów:


Informujemy wszystkich inwestorów oraz projektantów, że od 20 sierpnia 2015 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24-07-2015, w sprawie wzorów następujących dokumentów:

– wniosku o pozwolenie na budowę,
– oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
– decyzji o pozwoleniu na budowę,
– zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Wyżej wymienione wzory druków oraz pozostałe druki będące w kompetencji Wydziału Budownictwa i Architektury są do pobrania pod adresem:

http://www.bip.tarnogorski.pl/?catid=103&parcat=25&t=menu

W przypadku wątpliwości można kontaktować się z pracownikami wydziału telefonicznie, pod numerem 32 381-37-49.

Do wniosku o pozwolenie na budowę lub wniosku o pozwolenie na rozbiórkę złożonego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się dotychczasowe przepisy.

Zadzwoń teraz Skip to content